Editör: Prof. Dr. Derya MAKTAV & Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU
ISBN: 978-975-487-214-9
Program
Bildiriler Kitabı

[442] Uydu Görüntülerinden Üretilen Arazi Örtüsü/Kullanımı Haritalarında Doğruluk Analizi: Lucas Metodolojisi 
Fulya Başak SARIYILMAZ, Nebiye MUSAOĞLU

[810] Adana-Çakıt Havzası Karaisalı Örneğinde Erozyon Riskinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar 
Ozan ARTUN, Akın Oğuz DİNÇ

[931] Uzaktan Algılamada Çok Amaçlı Arazi İzleme ve Değerlendirme İçin Yeni Bir Yaklaşım 
Ayhan ATEŞOĞLU, Talha Berk ARIKAN, Saffet YILDIZ

[936] Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Görüntülerden Detay Çıkarımı 
Güzide Miray PERİHANOĞLU, Ufuk ÖZERMAN, Dursun Zafer ŞEKER

[938] Yersel Lazer Tarayıcı Kullanılarak Tavra Deresi Kilisesi’nin Ölçümü ve Ortofoto Üretimi 
Melis UZAR, Hakan ÖĞÜTCÜ

[941] Kızılırmak Havzasının Taşkın Potansiyelinin Çizgisel, Alansal ve Rölyef Morfometrik İndisler Kullanılarak Değerlendirilmesi 
Burç ERDEDE, Derya ÖZTÜRK

[946] PLEIADES-1 TRI-Stereo Uydu Görüntülerinden Elde Edilen Sayısal Yüzey Modellerinin Narenciye Ağacı Tespiti Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi 
Ali Özgün OK, Aslı ÖZDARICI OK, Emre BAŞESKİ

[953] Gaziantep Sellerinin Tesbiti İçin Uydu Tabanlı Yağış Taşkın İndeksinin Elde Edilmesi 
Ahmet Emre TEKELİ, Senayi DÖNMEZ

[954] Görüntü Sınıflandırması Yoluyla Göktürk-2 Görüntüsünden Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi: Nevşehir – Sarıhıdır Köyü Kızılırmak Sağ Sahil Bandı Tarım Arazileri Pilot Uygulaması 
M. Cüneyt BAĞDATLI, Aslı ÖZDARICI OK, Ali Özgün OK, Oktay ERDOĞAN, Selçuk ALBUT, H. İbrahim OĞUZ

[957] Orman Peyzajında Redd Eğilim Modellemesi: Bozdağ Örneği 
Eylül MALKOÇ, Engin NURLU

[959] Güncel ve Planlanan Hiperspektral Uydu Teknolojileriyle Tarımsal Sistemlerin Analiz Olanaklarındaki Değişimler 
Onur ŞATIR

[963] Hava LİDAR Verileri İle 3B Bina Modellerinin Otomatik Üretimi 
Naci YASTIKLI, Zehra Çetin

[965] Yersel Fotogrametri İle Minyatürk Çanakkale Şehitleri Anıtı 3 Boyutlu Modelleme 
Duygu ARICAN, Fatih GÖKCEN, Melis UZAR, İbrahim ÇETİN

[966] Heyelan Duyarlılık Haritalarında Otomatik ve Kullanıcı Tabanlı Ağırlıklandırma Yaklaşımlarının Performans Değerlendirmesi 
Emrehan Kutluğ ŞAHİN, Cengizhan İPBÜKER

[969] Orman Peyzajı Morfolojik Konumsal Desen Analizi Çalışması: Yamanlar ve SPİL Dağı Örneği 
Betül ÇAVDAR, Eylül MALKOÇ, Engin NURLU

[970] Nesne-Tabanlı Sınıflandırmada Filtreleme Tabanlı Özellik Seçimi Algoritmalarının Kullanımı ve Sınıflandırma Doğruluğuna Etkilerinin İncelenmesi 
İsmail ÇÖLKESEN, Taşkın KAVZOĞLU

[971] Arazi Toplulaştırma Yapılan Alanlarda Yeniden Parçalanmanın Uydu Görüntüleri İle İzlenmesi 
Levent BAŞAYİĞİT, Mehmet AYDIN, Yusuf UÇAR

[972] İHA İle Fotogrametrik Veri Üretimi 
Ilgın ÖZEMİR, Melis UZAR

[976] Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Baraj Gölü Doluluk Tahmini Çalışması 
Fatih ONUR, Bahadır ERGUN, Cumhur ŞAHİN

[977] Güneş Enerji Santrali Yer Seçiminde Açık Kaynak Kodlu CBS Kullanımı-Eskişehir İl Örneği 
Can AYDAY, Nefise YAMAN, Levent SABAH, Onur HÖKE

[978] Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknikleri Kullanılarak Mısırın ( FAO700) Sıcaklık İsteklerine Göre Türkiye’de Potansiyel Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi 
Meral PEŞKİRCİOĞLU, Belgin ALSANCAK SIRLI, Harun TORUNLAR, Murat Güven TUĞAÇ, Ali MERMER, Kadir Aytaç ÖZAYDIN, Cavit Sezer,
Osman AYDOĞMUŞ, Yusuf Ersoy YILDIRIM, Süleyman KODAL, Yavuz EMEKLİER

[980] Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzasında Bitki Örtüsü Fenolojik ve Ekofizyolojik Özelliklerinin Yükseltiye Bağlı Değişiminin Meşcere Altından ve Uzaktan Algılama İle İzlenmesi 
Melih ÖZTÜRK, Ercan GÖKYER, Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

[982] Yapay Sinir Ağı ve NOAA/AVHRR Uydu Verilerini Kullanarak Hava Sıcaklığının Tahmini 
Büşra NASIROĞLU, Hediye NASIROĞLU, Mehmet ŞAHİN, B. Yiğit YILDIZ, Vedat PEŞTEMALCI

[985] True (Gerçek) Ortofoto Üretimi Projesinin Sonuç ve Etkileri 
Akın KISA

[991] İnsansız Hava Araçları İle Elde Edilen Verilerden Ağaç Yüksekliklerinin Tahmin Edilmesi 
Anıl Can BİRDAL, Uğur AVDAN, Tarık TÜRK

[992] Çok Zamanlı Uydu Görüntülerinde Bulut-Gölge Alanlarının Klonlanması 
Kaan KALKAN, Derya MAKTAV

[993] LANDSAT-8 Görüntülerinden Gölge ve Bulut Belirleme 
Kaan KALKAN, Derya MAKTAV

[994] Lojistik Yönetimde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 
Berna KALKAN, Kaan KALKAN

[995] Siirt İlinin Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi İçin Farklı Split-Window Algoritmalarının Karşılaştırılması 
Hediye NASIROĞLU, Büşra NASIROĞLU, Mehmet ŞAHİN, B. Yiğit YILDIZ, Vedat PEŞTEMALCI

[996] Peyzaj Karakter Analizinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanımı: Gaziantep Kenti Örneği 
Müge ÖZTÜRK, Hakan DOYGUN

[997] Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Yardımıyla Tarihi Kent Peyzajı Analizi 
Müge ÖZTÜRK, Hakan DOYGUN

[999] Harita Gösterimlerinde Yeni Trendler ve Teknolojiler 
Orhun ÖZER, Kaan KALKAN

[1001] İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Ormancılık Uygulamalarında Kullanımı 
B. Ece MENTEŞOĞLU, Muhittin İNAN

[1003] Üç Boyutlu (3B) Coğrafi Bilgi Sistemleri Kapsamında Katlı Otoparklara Yönelik Gerçek Zamanlı Navigasyon Sistemi Uygulaması 
Berna YENİGÜN, İsmail Rakıp KARAŞ

[1008] Safranbolu Eski Çarşı Tarihi Noktaları İçin CBS Tabanlı Artırılmış Gerçeklik Uygulaması 
Merve POLAT, İsmail Rakıp KARAŞ, İdris KAHRAMAN, Behnam ALIZADEHASHRAFI

[1010] 3D Modelleme Kullanarak Deriner Barajının Olası Kaçak Analizi 
Fatih TUZLU, Mehmet ÖZÇELİK

[1014] İnsansız Hava Araçları (İHA) İle Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesinde Yaygın Kullanılan Yazılımların Karşılaştırılması 
Hasret AKTAŞ, Murat Can ÇINAR, Anıl Can BİRDAL, Tarık TÜRK

[1015] Porsuk Havzasında Heyelan Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Oluşturulması 
Yıldırım BAYAZIT, Recep BAKIŞ, Güngör GÜNEY

[1016] Uydu Verileri İle Veri Entegrasyonu ve Yöntemleri 
Sakine KANDİL, H. Gonca COŞKUN

[1017] Konumsal Verilerin Bağlantılı Veri Olarak Yayınlanması 
Gülten KARA, Çetin CÖMERT

[1019] Porsuk Havzasında Mini Hidroelektrik Santral Potansiyeline Sahip Yerlerin CBS İle Belirlenmesi 
Recep BAKIŞ, Yıldırım BAYAZIT, Güngör GÜNEY

[1021] İnsansız Hava Aracı (İHA) İle Farklı Yüksekliklerden Üretilen Sayısal Yüzey Modellerinin (SYM) Doğruluk Analizi 
Orkan ÖZCAN, Semih Sami AKAY

[1025] LANDSAT 8’in Adana Seyhan Baraj Gölü Kıyı Çizgisinin Aylık Değişiminin Belirlenmesinde Kullanılması 
Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ, Coşkun ÖZKAN

[1028] Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) Yöntemi İle Kıyı Çizgisi Çıkartılması: Erçek Gölü Örneği 
Hatice ÇATAL REİS, Bülent BAYRAM

[1033] Bitki Örtüsü Değişiminin Orta Çözünürlükteki Uydu Görüntüleri İle İzlenmesi 
Hakan YILDIZ, Sinem ATAKER BAYRAK, Ali MERMER, Ediz ÜNAL, Metin AYDOĞDU

[1034] LANDSAT Uydu Görüntüleri Kullanılarak Kuraklık İzlenmesi (Akşehir Gölü Örneği) 
Gordana KAPLAN, Uğur AVDAN, Zehra AVDAN, Nalan YILDIZ

[1035] Yaşayan Duvarların Kentin Isı Değişimine Etkisi 
Ruşen DEMİR, Zehra YİĞİT AVDAN, Uğur AVDAN, Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ

[1036] Geodesign – The Future Of Gis 
Fred ERNST

[1037] Kayaç Yüzeyleri İçin Yakın Resim Fotogrametrisi ve Lazer Tarama Tekniklerinin Karşılaştırılması 
Abdullah Harun İNCEKARA, Dursun Zafer ŞEKER

[1038] Demirköprü Barajı’ nın Su Kotu Seviyesine Göre Arazi Kullanılabilirlik Analizi 
Sedat GÜNER, Osman Salih YILMAZ, Yaşar Selçuk ERBAŞ, Erdal GÜMÜŞ, Ramazan GÜNGÖR, Kadir ŞAHBAZ

[1040] Gerçek Evapotranspirasyon Haritalama İçin Geri İzleme Arama Algoritması İle Modifiye Edilmiş Yeni Bir Sebal Yaklaşımı ve Saha Uygulaması 
Ümit Haluk ATASEVER, Coşkun ÖZKAN

[1045] İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Harita Sektörü Açısından Değerlendirilmesi 
Hicret GÜRSOY SÜRMENELİ, Mehmet ALKAN

[1047] Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesi ve İzlenmesi 
Güleç Gençer ALIR, Akın KISA

[1048] Gazipaşa-Alanya Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasındaki Muz Ekili Arazi Kullanım Değişimlerinin UA ve CBS İle Belirlenmesi 
N. Kemal SÖNMEZ, Serdar SELİM, H. Raşit TÜRKKAN, Işın ONUR

[1049] Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı Üretiminin Gerçekleştirilmesi “Geokodlama Projesi” 
Sibel SÜER TOYBIYIK, Ezgi SARMUSAK, Akın KISA

[1050] Yersel Lazer Tarayıcı ve İHA Sistemlerinden Elde Edilen Verilerin 3B Modellemedeki Hassasiyetlerinin Karşılaştırılması: Somuncu Baba Külliyesi Örneği, Aksaray 
Müge AĞCA, Efdal KAYA, H. Murat YILMAZ, Fatih ADIGÜZEL

[1051] Farklı Radar Uydu Verilerinden Üretilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Araştırması 
Hasan Bilgehan MAKİNECİ, Hakan KARABÖRK

[1052] Batman Şehri Yeraltı Sularının Nitrat ve Nitrit Düzeyinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi 
Veysel Süleyman YAVUZ, Recep ÇELİK, Nizamettin HAMİDİ

[1053] Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Kil Minerallerinin Belirlenmesinde Performans Analizi 
Öykü ALKAN, H. Gonca COŞKUN

[1054] İnsansız Hava Aracı Verilerinden Nesne Tabanlı Bina Çıkarımı 
Resul Çömert, Uğur Avdan, Z. Damla Uça Avcı

[1055] Daire Tipi Konutların Değerlemesinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı 
Selami Buğra DEMİREL, Oktay REYHAN, Ümit Haluk ATASEVER, Mustafa Hayri KESİKOĞLU

[1056] İnsansız Hava Araçları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyetleri 
Kübra EKİNCI, Yasemin KILIÇ, Akın KISA

[1057] Eğik Resim Fotogrametri İle Veri Üretimi 
Ekrem AYYILDIZ

[1062] Orman Yollarının Durumunun Değerlendirilmesinde Düşük Maliyetli Yersel Fotogrametrinin Kullanımı 
Muhittin İNAN, Tolga ÖZTÜRK

[1066] LIDAR Verisinden Çatı Düzlemlerinin Otomatik Çıkarılması 
Nusret DEMİR

[1067] 3B Modellemede Genelleştirme Problemleri ve LOD Kavramı 
Azize UYAR, Necla ULUĞTEKİN

[1068] Raster Verilerin E-Ticaret Uygulaması İle Paylaşımı 
Yasin TUTAK, Akın KISA

[1069] Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki Fotogrametrik Gelişmeler 
Levent ÖZMÜŞ, Metin SOYLU, Ekrem AYYILDIZ, Bilal ERKEK, Sedat BAKCI

[1071] İnsansız Hava Araçları İle Ortofoto ve SYM Üretimi 
Yavuz GÜLTEKİN, Ilgın ÖZEMİR, Melis UZAR, Meki ŞİMŞEK

[1077] Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Web Tabanlı Kent Rehberi Geliştirilmesi: Ağrı İli Örneği 
Halil İbrahim ONYIL, Tarık TÜRK

[1078] Düşük Maliyetli Aksiyon Kamera İle Elde Edilen İnsansız Hava Aracı Verilerinin Nokta-Bazlı Doğruluk Analizi 
Serkan KARAKIŞ, Umut Güneş SEFERCİK, Can ATALAY

[1081] Tarihi Yapılarda Yapı Malzemelerinin Termografi Yöntemi İle Belirlenmesi 
Gordana KAPLAN, Uğur AVDAN, Onur KAPLAN

[1083] CBS’de Yeni Bir Katman: Yerel Dinamik Harita 
G. Çiğdem ÇAVDAROĞLU

[1086] Hiperspektral Görüntülerin Nesne-Tabanlı Sınıflandırılmasında Boyutsallık Problemi ve Parametre Seçimi 
Taşkın KAVZOĞLU, Hasan TONBUL, Merve YILDIZ ERDEMİR, İsmail ÇÖLKESEN

[1088] Arkeolojik Uygulamalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yoluyla Mekâna Yönelik Analizler: Knidos Arkeolojik Alan Çalışması 
M. Gizem KISAAGA, S. Savaş DURDURAN

[1089] Açık Kaynak Kod Teknolojisi Kullanılarak Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesinde Yeni Bir Eklentinin Geliştirilmesi 
Milton Isaya NDOSSI, Uğur AVDAN

[1092] RASAT ve SPOT 5 Uydu Verileri Kullanarak Corine Metodolojisine Göre Arazi Örtüsü/Kullanımı Haritası Oluşturulması 
Barış BEŞOL, Gülşah ALP, Elif SERTEL

[1103] 1878 Tarihli Davutpaşa Haritasının Planimetrik Doğruluk Analizi 
Türkay GÖKGÖZ, Burcu KARAHAN, Burcu KUZUCU

[1106] Hava Kaynaklı Lazer Taramanın Topoğrafik Tasvir Potansiyeli: Houston Örneği 
Umut G. SEFERCİK, Craig GLENNIE, Abhinav SINGHANIA, Darren HAUSER

[1113] ESP İle Nesne Tabanlı Sınıflandırma Kullanılarak Arazı Örtüsünün Çıkarılması 
Pınar KARAKUŞ, Hakan KARABÖRK

[1116] Coğrafya Eğitiminde Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Eğitim 
Fatma Zehra POLAT, Alper ÇABUK

[1120] Kadastral Haritalardan Parsel Tabanlı Kentsel Büyüme Simülasyon Modeli Oluşturulması: Sancaktepe Örneği 
İsmail Ercüment AYAZLI, Seher BAŞLIK, Ahmet Emir YAKUP, Derya KOTAY, Mahmut GÜLTEKİN, Fatmagül KILIÇ GÜL

[1121] İlk Tunç Çağı-I Evresinde (G.Ö. 4950 – 4700) Arslantepe’deki Sosyo-Ekolojik Dinamikler: Etmen Temelli Modellemede İlişkili Sistemler Yaklaşımı 
Hazel KAVILI

[1124] GPS/GNSS Verileriyle Heyelanların CBS Ortamında Üç Boyutlu Modellenmesi ve Analizi 
Okan YÜCESES, R. Cüneyt ERENOĞLU, Oya ERENOĞLU

[1125] Bitki Örtüsü İndekslerinin Tarımsal Ürün Deseni Tespitindeki Etkisinin Araştırılması 
Mustafa ÜSTÜNER, Füsun BALIK ŞANLI, Saygın ABDİKAN

[1126] BOZCAADA’nın Uzaktan Algılama ve CBS Teknikleri Kullanılarak Detaylı Toprak Etüdü ve Toprak-İklim coğrafi Konum (Terroir) Özelliklerine Göre Bağcılığa Yönelik Arazi Değerlendirmesi 
Yusuf YİĞİNİ, Hüseyin EKİNCİ

[1128] Samsun İli Vezirköprü İlçesinin Heyelan ve Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi 
Kıvanç ÇALIŞKAN, Aytek ERSAN, Emre ÇOŞKUNLU, Levent UÇARLI, Emre DOĞRAMACI, Erkin TEKİN, Kemal Gökhan SANCAK

[1129] Denizli’de Kentsel Yayılma, Peyzaj Deseni ve Ekolojik Süreç İlişkisi 
Şermin TAĞIL, Sevgi GÖRMÜŞ, Serhat CENGİZ

[1129_1] Denizli’de Kentsel Büyümeyi Yönlendiren Değişkenlerin Analizi 
Sevgi GÖRMÜŞ, Serhat CENGİZ

[1130] RASAT ve GÖKTÜRK-2 Görüntülerinden Pan-keskinleştirilmiş Görüntü Üretimi ve Kalite Değerlendirmesi 
Mustafa ÖZENDİ, Hüseyin TOPAN, Ali CAM, Çağlar BAYIK

[1132] Malatya’da Arazi Kullanımı/Örtüsünün Modellenmesi, 2025-2045 Arazi Kullanımı/Örtüsü Simülasyonu 
Serhat CENGİZ, Bülent YILMAZ

[1133] Yersel Spektral Ölçmeler İle Hiperspektral Uydu Görüntü Entegrasyonunun Su Kalite Sınıflandırmasında Kullanılması 
Önder GÜRSOY, Fuat ÖZYONAR

[1136] Elektrik Nakil Hattının Hava LİDAR Verilerinden Çıkarılması 
Eray SEVGEN, Sibel CANAZ

[1138] Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Mülkiyet Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi Kocaeli Erenler Örneği 
Burcu ASLAN, Cankut DAĞDAL İNCE, Selin BOSTAN

[1141] Nüfusa Bağlı Yerleşim Alanı Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Analizi: Küçükçekmece Örneği 
Selin BOSTAN, Füsun BALIK ŞANLI, Şinasi KAYA

[1142] Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi Araştırmalarında Zonguldak Test Alanının Önemi 
Çağlar BAYIK, Hüseyin TOPAN, Mustafa ÖZENDİ, Murat ORUÇ, Ali CAM, Saygın ABDİKAN

[1144] Adana Bölgesi İçin Günlük Toplam Güneş Enerjisinin Vıırs Sensörüne Ait Veriler Kullanılarak Tahmin Edilmesi 
Kazım KABA, H. Mustafa KANDIRMAZ

[1150] Sultan Sazlığı ve Çevresinde Arazi Kullanımı/Örtüsü Değişimlerinin LANDSAT Görüntüleri İle Belirlenmesi 
Nada JOUMA, Filiz DADAŞER ÇELİK

[1153] Kentsel Akarsuların Korunmasına Yönelik Peyzaj Planlama ve Tasarım İlkeleri Geliştirilmesi: Kahramanmaraş Kenti Örneği 
Dilay ZÜLKADİROĞLU, Hakan DOYGUN

[1157] Kahramanmaraş Ahir Dağı’nın Peyzaj Karakterleri Yönünden Değerlendirilmesi 
Merve GÖZCÜ, Hakan DOYGUN

[1179] Türkiye’deki Suriyeli Mültecilere Yapılan Sağlık Yardımları: Çanakkale İli 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Yaklaşımı Üzerine CBS Destekli Bir İnceleme 
Sevil AKGÜN, R. Cüneyt ERENOĞLU

[1183] PLÉIADES Projesi: PLÉİADES 1A Pankromatik ve Çok Bantlı Görüntülerinin Konum Doğruluğunun, Görüntü Kalitesinin, Pan-Keskinleştirme Başarımının ve Sayısal Yüzey/Arazi Modeli Kalitesinin Belirlenmesi 
Hüseyin TOPAN, Ali CAM, Mustafa ÖZENDİ, Murat ORUÇ, Talha TAŞKANAT

[1186] Kahramanmaraş İli Barajlarında LANDSAT 8 (OLI) Kullanarak Su Kalitesinin İzlenmesi 
Abdullah TURGUT, Muhterem KÜÇÜKÖNDER

[1189] Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Kentsel Yeşil Altyapı Sisteminin Kurgulanması: Fethiye/Muğla Örneği 
Serdar SELİM

[1192] Sivas’ın Kuzeyindeki Ofiyolitik Kayaçların LANDSAT/ASTER Uydu Görüntüleriyle Haritalanması 
Mutlu ÖZKAN, Ömer Faruk ÇELİK, Aziz ÖZYAVAŞ

[1197] Şanlıurfa’nın Güneyindeki Ovalarda Yer Altı Su Seviyesi ve Arazi Örtüsü Değişimlerinin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi 
Mehmet Ali ÇELİK, İbrahim Halil DOĞANTÜRK, İsmet GÜNEY

[1198] Uzaktan Algılama Teknolojisi İle Arazi Kullanımı Değişiminin Belirlenmesi; Mersin İl Bütünü ve Akdeniz İlçesi Örneği 
Çiğdem GÖKSEL, Filiz Bektaş BALÇIK, Merve KESKİN, Bahadır ÇELİK

[1200] RASAT Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Değerlendirilmesi 
Ali CAM, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Mustafa TEKE, Mustafa ÖZENDİ, Çağlar BAYIK

[1208] GÖKTÜRK-2 Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Açıdan Değerlendirilmesi 
Hüseyin TOPAN, Ali CAM, Murat ORUÇ, Mustafa TEKE

[1216] Uydu Görüntüleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Eğirdir Gölü Havzası Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması 
Levent BAŞAYİĞİT, Ural DİNÇ

[1217] Akıllı Tarım Fizibilite Projesi: Hassas Tarım Uygulamaları İçin Havadan ve Yerden Veri Toplanması, İşlenmesi ve Analizi 
Mustafa TEKE, H. Seda DEVECİ, Feray ÖZTOPRAK, Mehmet EFENDİOĞLU, Ramazan KÜPÇÜ, Can DEMİRKESEN, F. Fehmi ŞİMŞEK, Bilge BAĞCI, Erdem UYSAL, Ufuk TÜRKER, Ersoy YILDIRIM, İlhami BAYRAMİN, Kaan KALKAN, Caner DEMİRPOLAT

[1218] Niğde ve Kayseri Bölgelerinde Yüzeylemiş Kayaçların Alterasyon Özelliklerinin ASTER Uydu Görüntüleri Yardımıyla Tespit Edilmesi 
Kemal Anıl TÖZÜN, Aziz ÖZYAVAŞ

[1223] SPOT 5 Uydu Görüntüsünde Obje Tabanlı Sınıflama Yöntemleri İle Tahıl Alanlarının Parsel Haritalarının Üretimi 
Mert DEDEOĞLU, Levent BAŞAYİĞİT, Hasan Hüseyin ÖZAYTEKİN

[1225] Sleuth Modeli İle Kentsel Gelişimin İzlenmesi 
Mustafa Mutlu UYSAL, Murat UYSAL, Cihan UYSAL

[1226] Büyükşehir Ölçeğinde Altyapının Konumsal Koordinasyonu; Ordu İli Örneği 
Abdullah ÖZDEMİR, Selin ATAMAN, Muhammet Ali USLU

[1230] PLÉIADES-1A Pankromatik Görüntüsünün Bilgi İçeriğinin Belirlenmesi ve Kentsel Değişim Belirlemede Kullanımı: Zonguldak Fener Bölgesi Örneği 
Oya Burcu BAKİOĞLU, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Mustafa ÖZENDİ, Çağlar BAYIK, Ali CAM

[1232] PR-OBS-3 Yağış Kestirim Ürününün Yer Ölçümleri Kullanılarak Tutarlılığının İncelenmesi 
Erdem Erdi, Mustafa KANDIRMAZ, Kazım KABA

[1237] Multispektral Uydu ve Yapay Açıklıklı Radar Verileri Kullanılarak Eber Gölünün Alan ve Değişiminin Tespiti 
Seçkin BATTAL, Batuhan GÜLLÜDERE, Salih ÇELİK, Nusret DEMİR, Dilek KOÇ-SAN

[1241] Yerel Yönetimlerde Hizmet Sunum Aracı Olarak CBS; Ordu Konumsal Yatırım İzleme Sistemi (OKYİS) 
Abdullah ÖZDEMİR, Bülent GÜL

[1242] Yukarı Seyhan Havzası Arazi Örtüsü Değişiminin Hibrit Sınıflama Yaklaşımı İle Tahmin Edilmesi 
Merve ERSOY MİRİCİ, Onur ŞATIR, Süha BERBEROĞLU

[1245] Evrimsel Arama Algoritmaların Kaotik Doğası ve Geomatik Mühendisliğinde Kullanım Olanakları 
Pınar ÇİVİCİOĞLU, M. Akif GÜNEN, A. Emin KARKINLI, Erkan BEŞDOK

[1247] Rota Planlamada Kolonı-Arama Algoritması’nın Kulanılması 
Abdüsselam KESİKOĞLU, Ahmet EMİN KARKINLI, Mehmet Akif GÜNEN, Erkan BEŞDOK

[1250] Van Gölü Havzasında Kayak Sporu İçin Profesyonel Düzeyde Uygun Alanların Konumsal Analizlerle Belirlenmesi 
Büşra DÜZEN, Onur ŞATIR

[1252] Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Destek İçin Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanılması 
Selen OY, Hasan Bora YAVUZ, Nusret DEMİR

[1255] Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 
Özgün ÖNAL, M. Ümit GÜMÜŞAY

[1260] Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İncelenmesi 
Cengiz KARACA, Anıl Can BİRDAL, Tarık TÜRK

[1264] Uzaktan Algılama Tekniği İle Tarım Arazilerinde Çiftçi Ürün Beyanlarının Kontrolü: Harran Ovası Örneği 
Fatih Fehmi ŞİMŞEK, Mustafa TEKE, Cihan ALTUNTAŞ

[1266] Sürdürülebilir Havza Yönetimi İçin Kömüre Dayalı Kirliliğin LANDSAT 8 Görüntüleri ve Jeoistatistiksel Analizlerle Zamansal İncelenmesi 
Hakan AKÇIN, Ali ihsan ŞEKERTEKİN

[1267] Uydu Görüntülerinin Yüksek Performansta İşlenmesi Üzerine Bir İnceme: Vektör Tabanlı Mozaik Örme Durum Çalışması 
Süleyman EKEN, Ahmet SAYAR

[1268] Kompaktlık İndeksleriyle Türkiye’nin İl ve İlçelerinin Yakınlık Bakımından İrdelenmesi 
Sinan ÇETİNKAYA, Melih BAŞARANER

[1270] Mesleki Yeterlilik Sistemi Kapsamında CBS Uzmanlığı ve CBS Operatörlüğünün Yasal Açıdan Değerlendirilmesi 
Taylan ÖCALAN

[1274] Yersel Fotogrametrik Yöntem İle Yersel Lazer Taramanın Karşılaştırılması ve Doğruluk Analizi 
Muhammed Enes ATİK, Sabri ÜNLÜER, Zaide DURAN, Mehmet Furkan ÇELİK

[1275] Van Metropolitan Alanında Bulunan Okul Öncesi, İlk ve Orta Dereceli Okulların Mekânsal Erişilebilirlik Analizi 
Emre Güray, Serkan Kemeç

[1277] Değişken Veri Parçalanmaları Kullanılarak Model Tabanlı Kümelemeye Dayalı Yeni Bir Sınıflandırma Yöntemi: Uzaktan Algılanmış
Çok Bantlı Görüntü Sınıflandırılması İçin Veri Madenciliği Yaklaşımı
 
Maruf GÖGEBAKAN, Hamza EROL

[1278] RASAT Pan Görüntülerinin Radyometrik ve Geometrik Hassasiyetinin İncelenmesi 
İlyas YALÇIN, Sultan KOCAMAN

[1279] Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak Çok-Bantlı Uydu Görüntü Verilerinin Sınıflandırılması İçin Algoritma Seçimi 
Hamza EROL

[1280] LANDSAT Çok-Bantlı Uydu Görüntü Verisinin Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması 
Nazlı Deniz ERGÜÇ, Hamza EROL, Bekir Yiğit YILDIZ, Vedat PEŞTEMALCI

[1284] AKILLI CANMELEK 
Ceyhun ÖZÇELİK

[1288] Farklı Model GNNS Çözümleri İle Belirlenen Boresight Kalibrasyonun Doğrudan Coğrafi Koordinatlandırmaya Etkisi 
Mustafa ÇOBAN, Naci YASTIKLI

[1294] Yerel Yönetimler İçin Düşük Maliyetli Bir CBS Mümkün mü? 
Abdullah ÖZDEMİR, Bülent GÜL, Aysun GÜL, Arzu ÖZDEMİR

[1295] Hiperspektral Uydu Kamerasının Yerden Mutlak Radyometrik Kalibrasyonu İçin Ön Araştırma Sonuçları 
İsmail Hakkı DEMİRHAN, Ufuk SAKARYA

[1296] Remote Sensing Application And Quantitative Approach Based On Modern Study Of Geometry Reservoir Sandstone Representation
Of Surface And Subsurface Ceyhan And Seyhan River Adana Basın, Turkey
 
Hasan ROSYADİ, Senem TEKİN

[1315] Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verisi İle Nesne Tabanlı Sınıflandırma Uygulamasında Mevsimsel Koşulların Etkisi 
Aslı SABUNCU, Zehra Damla UÇA AVCI, Filiz SUNAR

[1316] Meteorolojide Uydu Görüntüleri İle Deprem İlişkisi 
Kadir SÜTÇÜ, Güniz AKINCI KESİM

[1320] Ekosounder ve GIS Teknikleri Kullanılarak Uluabat Gölü’nde Batimetrik Haritalama 
Ertuğrul AKSOY, Gökhan ÖZSOY, Ekin ULAŞ KARAATA, Feza KARAER, Aslıhan KÂTİP, Saadet İLERİ, Sonay ONUR

[1340] Tüm Gökyüzü Kamera Sistemi 
Nazım AKSAKER

[1351] Heyelanlı Örneklem Seçimindeki Farklı Yaklaşımların Heyelan Duyarlılık Haritalarının Başarı Tahmin Davranışları Üzerine Etkisi 
Senem TEKİN, Tolga ÇAN

[1371] Peyzaj Değişimlerinin İzlenmesinde Görsel Değişim Tespiti: Kızkalesi (Mersin)Yakın Çevresi Örneği 
Hakan ALPHAN

[1403] İmar Planı Uygulama Araçlarından “Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarım Modeli” (MİHAM) 
Aziz Cumhur KOCALAR

[1447] Oil Spill Feature Selection And Classification Using Sar Data 
Kaiyoumu ZULİPİYE, Füsun BALIK ŞANLI

[1485] Modelleme Çalışmalarında Kalibrasyonun Etkisi: Sleuth Modeli Örneği 
Anıl AKIN, Süha BERBEROGLU

[1607] Türkiye Arazi Örtüsü Sınıflandırma Projesi 
Murat ÇALIŞKAN, Kamile KALAYCI, Çiğdem İNAN

[1610] Mamasun Barajının Su Kalitesine Etki Eden Arazi Kullanımlarının CBS ve Uzaktan Algılama Verileri İle Değerlendirilmesi ve Modellenmesi 
Merve UZ, Müge AĞCA, Efdal KAYA

[1611] Konum Servislerini Kullanan Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi: Taksi Go Uygulaması 
Abdullah KARAAĞAÇ, Bülent BOSTANCI

[1613] Adana Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Oluşturmak Amacıyla Su Abone Adresleri Güncelleme Sistemi Projesi 
Hüseyin SÖZLÜ, Şaban ACAR, Lutfi DOĞAN, Utku ŞENSOY

[1614] Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik 
Hayal TERECİ ÇELİK