Editör: Prof. Dr. Derya MAKTAV & Doç. Dr. Taşkın KAVZOĞLU

ISBN: 978-975-8316-19-9

Program

[01] Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Eylem Planı Doğrultusunda Çalışmaları 
G. YALÇIN, S. ORAL, B. ERKEK, S. BAKICI

[02] Bayındırlık ve İskân Bakanlığı CBS Çalışmaları
O. İYİMAYA, B. TÜZEL, E. KÖKSOY, E. ALARSLAN, F. BATTAL

[03] Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Fotogrametrik Gelişmeler 
A. KISA, S. BAKICI, B. ERKEK, L. ÖZMÜŞ, T. TUFAN

[04] İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Adres Bilgi Sistemi İdari ve Teknik Altyapısı 
U. B. ERDUĞAN, Ş. AYDIN, S. ERDUĞAN, B. SARAL

[05] Ortofoto Bilgi Sistemi Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi’ndeki Yeri ve Önemi
A. KISA, S. BAKICI, B. ERKEK, L. ÖZMÜŞ, T. TUFAN

[06] Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Yol Belirleme Amacı İle Geliştirilmiş Bir Yaklaşım
A. ERENER, S. DÜZGÜN

[07] Yüksek Çözünürlüklü InSAR ve Optik Dijital Yüzey Modellerinin Karşılaştırmalı Doğruluk Analizleri
U. G. SEFERCİK, D. MAKTAV

[08] Geospot: Doğrusal Dizi Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametreleri İle Demet Dengelenmesi 
H. TOPAN, D. MAKTAV

[09] İstanbul’un Marmara Denizi Kıyılarında 1987 ve 2007 Yılları Arasında Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimler
S. KURT, A. DEMİRCİ, A. KARABURUN

[10] Özel Çevre Koruma Bölgelerine Ait Konumsal Verilerin Çevresel Bilgi Sistemi Kapsamında CBS Veri Tabanı Tasarımı ve Uygulamaları
A. ERDOĞAN, S. MERİÇ, A. ÇÖMLEKÇİ, Ö. YUMRUKTAY

[11] Sapanca Gölü ve Havzası İçin Güncel CBS Veri Altyapısının Oluşturulması
C. AYDÖNER, K. GÜNEŞ, R. İLERİ, M. ALBAY, İ. YOLCUBAL, R. KELEŞ, İ. BAYRAM

[12] 3B Kent Modellerinin Kalite Kontrolü
D. AKÇA

[13] Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ve Uzaktan Algılama’nın Peyzaj Planlamada Kullanımı
O. UZUN, A. KARADAĞ, P. GÜLTEKİN

[14] Düzensiz Katı Atık Depolama Alanı İle Deniz Kıyı Çizgisi Arasındaki Zamansal Değişimlerin Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi
M. ALKAN, Y. YILDIRIM, M. ORUÇ

[15] İzmir Büyükşehir Belediyesi Araç Takip Sistemi’nin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Entegrasyonu ve Afet-Kriz Yönetimi’nde Kullanımı
A. TANRISEVEN, D. ARSLAN, K. GÜNDÜZ, B. ÜNSAL

[16] Gezici Coğrafi Bilgi Sistemleri(GCBS) Desteğiyle Deprem Sonrası Kurtarma Ekibi Sevkiyatı Uygulaması 
E. EKİN, Y. GÜNEY, U. AVDAN, A. ÇABUK

[17] Bütünleşik Bir Afet (Deprem) Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi (Eskişehir İli Örneği)
U. AVDAN, A. ALKIŞ

[18] Rastgele Orman Sınıflandırıcısı İle Arazi Kullanım Alanlarının Belirlenmesi
Ö. AKAR, O. GÜNGÖR, A. AKAR

[19] Nesne Tabanlı ve Piksel Tabanlı Sınıflandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması (IKONOS Örneği ) 
K. KALKAN, D. MAKTAV

[20] Farklı Boyutta Eğitim Örnekleri İçin Destek Vektör Makinelerinin Sınıflandırma Performansının Analizi
İ. ÇÖLKESEN, T. KAVZOĞLU

[21] Kayaç Üzerinde Kristal Dağılımının (CSD) Dijital Görüntü İşleme İle Tespiti
M. DİHKAN, F. KARSLI

[22] Kontrolsüz Sınıflandırmada Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Kullanımı
Ü. H. ATASEVER, C. ÖZKAN, F. SUNAR

[23] Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Karşılaştırmalı Jeoistatistik Yöntemler Kullanarak Eşyağış Haritalarının Oluşturulması
S. KARAYUSUFOĞLU, E. ERİŞ, H. G. COŞKUN

[24] OGC Web Servisleri İle Üç Boyutlu Haritacılık Uygulamaları
M. ERBAŞ, H. ŞAHİN, Z. ALKIŞ

[25] Yapısal İzleme Analizlerinde Çok Değişkenli Kontrol Grafiği Yaklaşımı
H. PEHLİVAN, Ö. AYDIN

[26] Rüzgar Enerjisi Üretim Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği 
R. NİŞANCI, V. YILDIRIM, A. E. ÖZÇELİK

[27] Çevresel Gürültü Haritalarının Hazırlanmasında CBS’nin Önemi
E. E. MARAŞ, Z. ALKIŞ, H. H. MARAŞ

[28] Toprak Tuzluluğunun Chrıs Proba Verisi Kullanılarak Haritalanması
O. ŞATIR, S. BERBEROĞLU

[29] Ormancılıkta Kullanılan Farklı Veri Kaynaklarına Sahip Sayısal Yükseklik Modellerinin Karşılaştırılması 
A. ATEŞOĞLU, T. VAROL, M. TUNAY

[30] Boğaz Aşan Köprüler: Boğaziçi Köprüsü’nden Üçüncüsüne, Köprü Güzergâhlarının İstanbul Ormanlarına Etkileri
A. O. ALTUNEL, A. Y. ERBAY, T. ŞIPKA, N. KARAKAŞ

[31] Çok-Zamanlı Optik Veri Setinin Tarımsal Haritalama Amaçlı Nesnetabanlı Sınıflandırılması: Türkgeldi Örneği
Z. D. UÇA AVCI, F. SUNAR

[32] Ortalama Kaydırma ve Berkeley Görüntü Bölütleme (BIS) Yönteminin Çok Zamanlı Kompsat-2 Görüntüleri Kullanılarak Değerlendirilmesi 
A. ÖZDARICI, N. CLİNTON, Z. AKYÜREK

[33] Uydu Görüntülerinin Yapay Arı Kolonisi (ABC) Algoritması İle Bölütlenmesi 
T. KURBAN, E. BEŞDOK, A. E. KARKINLI

[34] Döngülü Yüksek Çözünürlük Algoritması İçinde Uyarlamalı ve Aykırı Değer Ayıklamalı Aradeğerleme
K. ÖZKAN, E. SEKE

[35] Uzaktan Algılanmış Görüntülerin Eğitimsiz Sınıflandırılmasında Optimal Bölüt Sayısının Belirlenmesi 
M. C. ŞAHİNGİL, Y. ÖZKAZANÇ

[36] Kocaeli Turizm Bilgi Sisteminin Tasarlanması 
Y. Z. DEMİRCİ, T. KAVZOĞLU

[37] Hazine Taşınmazlarının CBS Tabanlı Yönetiminde Kurumsal Entegrasyon Süreçlerinin Web servis Teknolojisi İle Paylaşımı
H. GÜNGÖR, U. AMKITCI, U. ÇAĞATAY, Z. N. AYKÖSE

[38] Web Servislerinin CBS Alanında Kullanımı 
M. ERENOĞLU, S. ALTINBAŞ, Ö. KARACA

[39] İstanbul Turistik Bilgi Sisteminin Tasarlanması
N. MERMER, T. KAVZOĞLU

[40] Özel Çevre Koruma Bölgesinde Arazi Kullanım Değişiminin CBS İle İzlenmesi: Uzungöl Örneği
M. ATASOY

[41] Taşımalı Eğitim Sistemi İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Konumsal Veritabanı Modeli 
V. YILDIRIM, R. NİŞANCI, A. E. ÖZÇELİK, Y.S. ERBAŞ

[42] Kent Bilgi Sistemlerinde Yüksek Çözebilirlikli Uydu Görüntülerinin Kullanımı: Kozlu – Zonguldak Örneği 
M. ALKAN, G. BULUT

[43] Planlamada Mekânsal Bilgi Teknolojileri Kullanımı: Köy Planlaması Örneği 
E. AYHAN, E. KÖKSOY, A. ÖLMEZ, Z. KOÇ

[44] Otomatik Üç Boyutlu Bina Modellemesi İçin Bir Yaklaşım
E. SÜMER, M. TÜRKER

[45] Yeraltı Nesneleri Verilerinin Yönetiminde Üç Boyutlu Yaklaşım 
F. DÖNER, C. BIYIK

[46] Üç Boyutlu Şehir Modellerinin Veri Yapısı ve Kullanım Özellikleri
B. ERGÜN

[47] Üniversite Kampüsleri İçin Google Earth Tabanlı CBS Modeli
N. S. BAYINDIR, O. YILMAZ, S. BERKER, A. SAVACI, G. SERT

[48] Konumsal Veri Topolojisinin Oluşturulmasında Kurumsallaşma ve Kurum İçi Standardizasyon İçin Ulusal Çözümler
A. SAVACI , H. UYGUÇGİL, A. ÇABUK, E. EKİN

[49] Coğrafi Veri Yönetiminde Standart Kavramı
A. Ç. AYDINOĞLU

[50] Ulusal Adres Veri Tabanının Adres Bilgi Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi İle Entegrasyonu
C. ERDOĞAN, D. MAKTAV, T. SUSAM

[51] Kıyı Alanlarının Yönetiminde Konumsal Veri Altyapılarının Önemi
H. AKINCI, F. A. SESLİ, S. DOĞAN

[52] Sar ve Optik Uydu Görüntülerinden Nesne Tabanlı Sınıflandırma Tekniği Kullanarak Arazi Örtüsünün Belirlenmesi
F. B. ŞANLI, S. ABDİKAN, B. BAYRAM, M. T. ESETLİLİ, Y. KURUCU

[53] Matlab&Simulink Kullanılarak Bitki Örtüsü, Su Geçirmez Alan,Toprak Modelinin Otomasyonu 
F. PEKİN, Ş. KAYA

[54] Kızılötesi Hava Fotoğraflarından Bina Detayı Otomatik Olarak Çıkarımı 
F. KARSLI, M. H. FİDAN, M. DİHKAN

[55] Yapay Bağışıklık Tabanlı Sınıflandırma Yöntemiyle Uzaktan Algılanmış Görüntülerin Sınıflandırılması
T. KAVZOĞLU, İ. ÇÖLKESEN

[56] Çok Bantlı Stereo Hava Fotoğraflarından Doğrusal Çizgilerin Otomatik Geri-Çatımı İçin Yeni Bir Yaklaşım 
A. Ö. OK, J. D. WEGNER, C. HEİPKE, F. ROTTENSTEİNER, U. SÖRGEL, V. TOPRAK

[57] Çok Zamanlı Landsat Uydu Görüntüleri Kullanılarak Neyriz Göllerinin (İran) Yüzey Değişiminin Belirlenmesi 
N. GÜNAL, Y. ÖZDEMİR

[58] Kıyıda Kalan Mülkiyetlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Samsun Örneği
F. A. SESLİ, A. ŞİŞMAN

[59] SCADA, GIS ve Abone Entegrasyonu İle Şebekedeki Su Kayıplarına Yönelik Matematiksel Model Geliştirilmesi 
M. SONGUR, A. DABANLI, İ. YÜKSEL

[60] CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemiyle Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi: Trabzon İli Örneği 
T. KAVZOĞLU, E. K. ŞAHİN, İ. ÇÖLKESEN

[61] Erozyon Duyarlılık Haritalarının Oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanımı 
D. EKİNCİ, E. AKKÖPRÜ, M. F. DÖKER

[62] Tsunami Tahliye Planı Hazırlığında Uzaktan Algılama ve CBS Verileri Kullanımı
E. ALPARSLAN

[63] Yapı Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve Yapı Denetiminin Afet Yönetimi İçin Önemi 
A. E. CENGİZ, Y. GÜNEY, A. ÇABUK

[64] Samsun 112 Acil Çağrılarının ve Acil Sağlık Hizmet İstasyonlarının Konumlarının CBS İle Değerlendirilmesi
A. ŞİŞMAN, Y. ŞİŞMAN, Ö. TERZİ

[65] Kentsel Mikrobölgeleme Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniklerinden Yararlanılması
M. TÜN, U. AVDAN, Y. GÜNEY

[66] İlköğretim Okullarının Mekânsal Yeterliliğinin Demografik Veriler İle Coğrafi Bilgi Sistemi Platformunda Değerlendirilmesi 
R. ERDEM, N. OSMANLI, G. AKDEMİR, E. TUNÇEZ

[67] Geçmişten Günümüze Konya Depremlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi İle İrdelenmesi
S. S. DURDURAN, Y. EREN, G. KANSUN, F. SARI

[68] İlaç Firmalarının Pazar Paylarının CBS İle Analizi: Trabzon Örneği
H. E. ÇOLAK, R. NİŞANCI

[69] CBS ve Uzaktan Algılama Eğitiminin Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bağlamında Kazandırılması 
D. KARACA, S. N. ÇABUK, A. ÇABUK, E. EKİN

[70] Toplu Konut Alanlarının CBS-Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemiyle Belirlenmesi: Bakırköy İlçesi
M. YALÇIN, F. BATUK

[71] Altyapı Bilgi Sisteminde Adresin Önemi ve İstanbul Örneği
G. YILDIZ, A. Ç. AYDINOĞLU

[72] Antalya Kentinin Bulanık Kontrollü Sınıflandırma Yöntemiyle İzlenmesi 
I. ONUR, N. K. SÖNMEZ

[73] İmar Planı Verilerinin Örnek Bir Uygulama Üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması ve Sunulması 
N. MOROVA, S. TERZİ, S. SERİN

[74] İzmir Büyükşehir Belediyesi Konumsal Verilerinin Gerçek Zamanlı Sunulması
A. TOPAL, Ş. S. YAĞIZ, M. KAYMAK, H. YILDIZ

[75] Kent Bilgi Sistemi İle Aile Hekimliği Uygulaması Arasındaki Mekansal İlişki 
S. S. DURDURAN, Y. DURDURAN

[76] İzmir’de İmar Bilgi Sistemi Kapsamındaki Çalışmalar
G. KARABULUT , D. DOĞAN , K. ÖZMEN , L. AKTAŞ

[77] Beykoz İlçesi Kent Bilgi Sistemi
B. EKİNCİ, T. KAVZOĞLU

[78] Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Lojistik Sektöründe Kullanımı 
B. KARAGÖZ, B. ÇAĞLAR

[79] Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yöntemleriyle Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişiminin Analizi: Kayseri İli Örneği 
D. ÇALDA, D. MAKTAV

[80] Zonguldak İlinin Çevre Kalitesi Analizine Yönelik Bilgi Sistemi Tasarımı
H. S. ÇEVİK, T. KAVZOĞLU

[81] Eskişehir İlinde Yol Asfaltlama Çalışmalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yapılması 
A. E. CENGİZ, A. ÇABUK

[82] Landsat ve Aster Görüntüleri İle Değişim Belirleme: İntepe/Çanakkale Örneği
H. ÖZCAN, D. MAKTAV

[83] Uluslararası Pazarlama Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sisteminin Önemi
B. ÇAĞLAR, B. KARAGÖZ

[84] Samsun Kent İçi Trafik Kazalarının CBS Yardımıyla İrdelenmesi
A. ŞİŞMAN, F. A. SESLİ, A. KARACA

[85] Perakende Marketlerin Yer Seçimine Yönelik CBS Uygulaması
E. K. ŞAHİN

[86] Görünür ve Termal Görüntülerin Birleştirilmesinde Kullanılan Çoklu-Ölçekli Yöntemlerin Karşılaştırılması 
V. ASLANTAŞ, R. KURBAN, E. BENDEŞ

[87] Fındık Alanlarının Kendini Örgütleyen Eşlemlerle (Self Organızıng Maps) Belirlenmesi
S. REİS, K. TAŞDEMİR

[88] Navigasyon Amaçlı Geovideo Tabanlı Rehberlik Sistemi
T. KURBAN, E. BEŞDOK, A. E. KARKINLI

[89] Kıyı Çizgisinin Otomatik Olarak Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Entegrasyonu (Matlab Uygulaması) 
K. KALKAN, O. Y. MERCAN, D. MAKTAV

[90] Orman Yollarında Drenaj Yapılarının Konumlarının ve Boyutlarının Belirlenmesinde CBS’nin Kullanılması
T. ÖZTÜRK, M .İNAN

[91] Google Earth Uydu Görüntülerinin Geometrik Doğruluğunun Araştırılması
Ü. KARAÇETİN, F. SUNAR, T. ŞIPKA

[92] Üç Boyutlu Silüet Çalışmalarında CBS Yaklaşımı
C. ŞAHİN, A. ALKIŞ

[93] Kıyı Sulak Alanlar (Rıparıan) ve Uzaktan Algılama/Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Z. YİĞİT AVDAN, H. İNAN

[94] Kentsel Gelişim İçin Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ve CBS İle Belirlenmesi ve Değerlemesi
D. MAKTAV, A. SİEGMUND, C. JÜRGENS, S. NAUMANN, F. SUNAR, H. EŞBAH, T. B. LEVENT, İ. AKAR, C. UYSAL, K. KALKAN, Y. O. MERCAN, N. WOLF, H. THUNİG