Editör: Prof. Dr. Derya MAKTAV

Program

[03] TÜBİTAK-UZAY Yer Gözlem Uydusu Çalışmaları ve Görüntü Temin Politikaları
Gökhan YÜKSEL, Erol TUNALI, Selime GÜROL, Uğur Murat LELOĞLU

[04] Sediment Üretimini En Aza İndiren Orman Yolu Güzergahının Seçiminde CBS ve Optimizasyon Tekniklerinin Kullanılması 
Abdullah E. AKAY, Orhan ERDAŞ, İsmail Ragıp KARAŞ

[05] Deprem Sonrası Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Analizinde Uzaktan Algılama ve CBS Entegrasyonunun Rolü
Cihangir AYDÖNER, Derya MAKTAV

[06] Doğrusal Çizgilerden Oluşan Raster Görüntülerin Vektörizasyonu İçin Yeni Bir Yöntem ve Üç Boyutlu CBS’de Kullanımı 
İsmail Rakıp KARAŞ, Bülent BAYRAM, Gül BATUK, Uğur ACAR, Melis UZAR

[07] Kuşçayır-Kartaldağı (Bayramiç-Çanakkale) Cevherleşme Bölgesinin LANDSAT 7 ETM+ Kullanılarak Crosta Tekniği İle İncelenmesi 
Doğan AYDAL, Alaaddin VURAL, İpek USLU (TAŞDELEN), Emine Gökçe AYDAL

[08] Yoğun Tarımsal Üretim Yapılan Alanlarda Arazi Örtüsü Değişiminin Yüksek Çözünürlükteki Uydu Görüntüleri Yardımıyla İzlenmesi 
L. GENÇ, H. TURHAN, Y. B. BOSTANCI, S. SARIİBRAHİMOĞLU

[09] Mayınlı Alanların Tarımsal Kullanıma Uygunluk Potansiyelinin Uzaktan Algılama ve CBS Teknikleri Kullanılarak Şanlıurfa İli Örneğinde Belirlenmesi 
Mehmet Ali ÇULLU, Ural DİNÇ, Sema KARAKAŞ, Aydın AYDEMİR, Yüksel ŞAHİN, Murat AYDOĞDU

[10] Farklı Kromit Oluşumlarının Spektroradyometrik Yöntemle Spektral Yansıtma Eğrilerinin Belirlenmesi ve Uydu Verileri İle Spektral Analizi
H. Gonca COŞKUN, Berna TANDAÇ

[11] Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriğinin Topografik Harita Yapımı Açısından İncelenmesi
Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, Gürcan BÜYÜKSALİH

[12] Uzaktan Algılama ve CBS Teknolojilerinin Entegrasyonu İle Arazi Kullanım Planlaması 
A. Nejat EVSAHİBİOĞLU

[14] INSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM’lerin Doğruluk Analizleri 
Umut Güneş SEFERCİK

[15] Yüzeysel Toprak Neminin Belirlenmesinde SAR Görüntülerinin Katkısı
Yusuf KURUCU, Füsun ŞANLI, M. Tolga ESETLİLİ, Mustafa BOLCA, Çiğdem GÖKSEL

[16] Toprak Tekstürü-Hidrolik İletkenlik İlişkisinin CBS’de İncelenmesi: Kumkale Ovası Örneği 
Hasan ÖZCAN, Cengiz AKBULAK

[17] Milli Parklardaki Değişimin Uzaktan Algılama ve CBS İle Tespiti: Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Örneği 
Hayriye EŞBAH, Bülent DENİZ, Levent ATATANIR

[18] Hiperspektral ve Pankromatik Uydu Görüntülerinin Birleştirilmesi: Görsel ve İstatistiksel Analiz
Müfit ÇETİN, Nebiye MUSAOĞLU

[19] Hava Fotoğrafları ve IKONOS Verileri Kullanılarak Corine Metodolojisine Göre Arazi Kullanımındaki Değişimlerin İzlenmesi: Antalya-Kemer Örneği 
N. Kemal SÖNMEZ, Işın ONUR, Mustafa SARI, Derya MAKTAV

[20] Şarkışla (Sivas) ve Çevresinin Stratigrafik, Yapısal ve Mineralizasyon Özelliklerinin Belirlenmesinde Saha Verileri İle LANDSAT 7 ETM+ ve QUICKBIRD Verilerinin Karşılaştırılması 
Ergun Y. GÖKTEN, Doğan AYDAL, Ali USLU

[21] Kontrast Tutucu Meme Manyetik Rezonans (MR) Görüntülerinden İyi ve Kötü Huylu Tümörlerin Segmentasyonu
Petek TATLI, Bülent BAYRAM

[22] Uzaktan Algılanmış Verilerin Semivariogram Modeli
Şinasi KAYA, Elif SERTEL

[23] Sınır Öz Niteliklerinin Belirlenmesi ve Adaptasyonu Algoritmasının Konsensüs Karar Verici Yapılarında Uzaktan Algılama Datalarının Sınıflandırılması İçin Kullanımı 
N. Gökhan KASAPOĞLU, Okan K. ERSOY

[24] Uzaktan Algılama Yöntemi İle Kıyı Bölgelerde Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişiminin İzlenmesi ve Analizi: Antalya-Kemer Örneği
Işın ONUR, Derya MAKTAV, Mustafa SARI, N. Kemal SÖNMEZ

[25] Yol Üst Yapısında Meydana Gelen Değişimlerin Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yarı Otomatik Tespiti: Örnek Çalışma, İstanbul
Yunus Emre ŞEN, Taşkın KAVZOĞLU, Müfit ÇETİN

[26] Çukurova Bölgesinde Don Riski Taşıyan Bölgelerin NOAA Uydu Verileri İle Belirlenmesi
B. Y. YILDIZ, M. ŞAHİN, H. M. KANDIRMAZ, V. PEŞTEMALCI

[27] Tarımda Uzaktan Algılama-CBS Uygulamaları (Ege Üniv.)
Yusuf KURUCU

[28] Jeoloji ve Maden Aramacılığında Uzaktan Algılama-CBS Uygulamaları (Ankara Üniv.) 
Doğan AYDAL

[29] Tarımda Uzaktan Algılama-CBS Uygulamaları (Harran Üniv.)
Ural DİNÇ

[30] Jeoloji ve Maden Aramalarında Uzaktan Algılama-CBS Uygulamaları (Cumhuriyet Üniv.) 
Kaan Şevki KAVAK

[31] Tarımda Uzaktan Algılama-CBS Uygulamaları (Ankara Üniv.)
A. Nejat EVSAHİBİOĞLU

[32] Tarımda Uzaktan Algılama-CBS Uygulamaları (Uludağ Üniv.) 
Ertuğrul AKSOY

[33] Çevre ve Tarım Alanlarında Uzaktan Algılama-CBS Uygulamaları (Adnan Menderes Üniv.) 
Hayriye EŞBAH

[34] Tarımda Uzaktan Algılama-CBS Uygulamaları (Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.)
Levent GENÇ

[35] Tarım, Atmosfer ve Doğal Çevre Alanlarında Uzaktan Algılama-CBS Uygulamaları (Çukurova Üniv.) 
Süha BERBEROĞLU

[39] Uygulamalı Jeomorfoloji Çalışmalarında CBS’nin Kullanımı: Fırtına Deresi Havzası (Rize) Örneği
Cihan BAYRAKDAR

[40] Kasatura Körfezi Hidrolojik Havzasının Drenaj Ağı Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesinde CBS Kullanılması 
İrfan AKAR

[41] Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Örneğinde Sanayi Bilgi Sistemi Tasarımı: (SANBİS)
Melis UZAR, Uğur ACAR, Bülent BAYRAM

[42] Taşkın Çalışmaları Açısından Topografik Haritalardan ve DEM’den Üretilmiş Akarsu Morfometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması 
Hasan ÖZDEMİR

[43] Sığ Sularda Su Derinliklerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Uzaktan Algılanması 
Ceyhun ÖZÇELİK, Yalçın ARISOY

[44] Tuz Stresinin Ayçiçeği (Helianthus Anuus) Üzerine Etkisinin Yansıma Teknikleri Yardımıyla Belirlenmesi 
H. TURHAN, L. GENÇ, Y. B. BOSTANCI, A. SÜMER, Y. KAVDIR, O. S. TÜRKMEN, D. KİLLİ

[45] Sayısal Görüntü İşleme Dersi Örneğinde Macromedia Breeze, Msn, Mail Grupları ve Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulaması 
Bülent BAYRAM, Ali HALAÇ, Uğur ACAR, Melis UZAR

[46] Bulanık Mantık İle Mammogramlardan Mikrokalsifikasyonların Otomatik Olarak Belirlenmesi 
Uğur ACAR, Bülent BAYRAM

[47] LANDSAT TM ve ETM + Görüntülerinde Kıyısal Kullanımlar ve Su Kalitesi Üzerine Bir Çalışma, Örnek: Çandarlı Körfezi 
Esin ÜÇÜNCÜOĞLU, Özen ARLI, A. Hüsnü ERONAT

[48] Eskişehir Kenti Acil Durum Donatı Erişebilirliğinin CBS’ye Dayalı Modellenmesi 
Kıvanç ERTUĞAY, Şebnem DÜZGÜN

[49] İstanbul Metropolitan Alanındaki Hızlı Kentleşmenin Su Havzalarına Olan Etkilerinin İncelenmesi 
Abdurrahman GEYMEN, Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU, İbrahim BAZ

[50] Sosyo-Demografik Yapıdaki Mekansal Değişimlerin, Mekansal Regresyon Teknikleri İle Analizi: Eskişehir 2002 Genel Seçim Örneği 
Serkan KEMEÇ, Şebnem DÜZGÜN

[51] Geyve-Pamukova Havzasında Arazi Degradasyonu
Beyza KAYMAZ, Cercis İKİEL

[53] 3 Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemi Görüntüleyicisi Citysurf 
Gökhan DAĞGEZ

[54] Küçükçekmece Sularında ve Su Havzasında Zamana Bağlı Yerleşim ve Su Kalitesi Analizinin Uzaktan Algılama ve CBS İle Modellenmesi 
H. Gonca COŞKUN, Uğur ALGANCI

[55] CBS Yardımıyla Çumra Ovası(Konya) Yeraltı Sularının Kimyasal ve Biyolojik Açıdan İrdelenmesi 
S. Savaş DURDURAN, Murad Aydın ŞANDA

[56] Şehir Gelişiminin İstanbul Park Pisti Örneğinde Uzaktan Algılama Tekniği İle İzlenmesi
Füsun BALIK ŞANLI, Hülya DEMİR, Çiğdem GÖKSEL, Mehmet GÜR

[57] İTÜ Uydu Yer İstasyonunun Çevre Uygulamalarındaki Rolü ve Önemi 
Filiz SUNAR

[58] Yüzeye Gelen Güneş Enerjisini Uydu Verisi Kullanarak Tahmin Eden Bir Modelin Angström Tipi Modellerle Karşılaştırılması 
H. Mustafa KANDIRMAZ, Bülent G. AKINOĞLU

[59] Yüreğir Ovası’nda Narenciye Ekim Alanlarının LANDSAT 7 ETM Uydu Verisiyle Belirlenmesi ve İzlenmesi Olanaklarının Araştırılması 
M .Eren ÖZTEKİN, Suat ŞENOL, Mahmut DİNGİL, Levent ATATANIR, A.Oğuz DİNÇ, Bilge YILDIRIM

[60] Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS’nin Kullanımı, Side- Manavgat Kıyıları Örneği 
Arzu Özlem ALPASLAN, Veli ORTAÇEŞME

[61] Çelikli Havzası Erozyon Risk Haritasının Hazırlanması ve Toprak Erozyonunun Buğday Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 
İrfan OĞUZ, Ertuğrul KARAŞ, Tekin SUSAM

[62] Marmara Bölgesi Erozyon Riski, CBS Uygulaması 
Deniz OKÇU, Ayfer Serap SÖĞÜT, Zafer ASLAN, Filiz SUNAR, Derya MAKTAV

[63] TERRA-ASTER Bantlarından Olan Yansıma Değerleri ve Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Toprak Haritalarının Üretilmesinde Kullanılabilirliği 
Levent BAŞAYİĞİT, Mesut AKGÜL, Hüseyin ŞENOL

[65] Sakarya-Porsuk Sarısu Havzası’nda CORINE, LEAM ve USLE Metodolojileri Kullanılarak Erozyon Risk Haritalarının Hazırlanması 
Ertuğrul KARAŞ, İrfan OĞUZ