Konu: Uzaktan Algılama-CBS Eğitimi
Tarih: 28 Kasım 2006
Panel yürütücüsü: Prof. Dr. Derya MAKTAV, İstanbul Teknik Üniversitesi
Panel rapörtörü: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL, İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar:
Müh. Ali Fahri ÖZTEN, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı
Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ERDİN, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Erkan BEŞDOK, Erciyes Üniversitesi
Panel kitapçığı