Editör: Prof. Dr. Derya MAKTAV & Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ

Program

[001] Kentsel Isı Adası Etkisinin Uzaktan Algılama İle Tespiti ve Değerlendirilmesi: İzmit Kenti Örneği
Deniz GERÇEK, Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR

[002] Türkiye’de İklim Değişikliğinin Çevresel Risk Dağılımına Etkisinin Konumsal Modeller Yardımıya Tahmini
Süha BERBEROĞLU, Ahmet ÇİLEK, Cenk DÖNMEZ, M. Akif ERDOĞAN, Merve ERSOY, Anıl AKIN, Onur ŞATIR

[003] Seyhan Havzası Biyoiklimsel Konfor Yapısının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi
Merve ŞAHİNGÖZ, Mehmet TOPAY, Süha BERBEROĞLU

[004] Biyojenik Uçucu Organik Bileşiklerin Emisyonlarının Mevsimlere Göre Değişiminin Uydu Verileri Desteğiyle Belirlenmesi
Sevim Burçin CAN, Ozan Devrim YAY

[005] Hava Kalitesi Modellenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Zonguldak Örneği
Özgür ZEYDAN, Yılmaz YILDIRIM, Aykan KARADEMİR, Ertan DURMUŞOĞLU

[006] Çeltik Tarlalarında Gelişim Evresinin Belirlenmesi: İlk Sonuçlar
Onur YÜZÜGÜLLÜ, Esra ERTEN, Irena HAJNSEK

[007] İnsansız Hava Araçları Yardımı İle Tarımsal Alanlarda Yeşil Band Kullanımıyla Normalize Edilmiş Bitki Örtüsü Hesaplanması
Uğur AVDAN, Özge BİLGET, Resul ÇÖMERT, Erdinç SAVAŞLI, Oğuz ÖNDER

[008] Uzaktan Algılama Aracılığıyla Tarımsal Peyzaj Karakterizasyonu
Serhat CENGİZ, Sevgi GÖRMÜŞ, Ayhan ATEŞOĞLU

[009] Uzaktan Algılanmış Görüntüler İleüretilen Ağaç Kapalılık Yüzdesi Verilerinin Orman Biyokütle Tahminlerinde Kullanımı
Merve ERSOY, Süha BERBEROĞLU, Ahmet ÇİLEK

[010] Tarımsal Ürün Deseninin Çok Zamanlı Landsat Veri Seti Kullanılarak Obje Tabanlı Belirlenmesi: Aşağı Seyhan Ovası Örneği
Okan YELER, Onur ŞATIR, Süha BERBEROĞLU

[011] Yersel Fotogrametrinin Tersine Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı
Naci YASTIKLI, Zehra ERİŞİR, Pelin ALTINTAŞ, Tuğba ÇAK

[012] Tarihi Yerleşim Alanlarının Yersel Fotogrametri Yöntemi İle 3B Modellenmesi: Santa-Harabeleri Örneği
İbrahim ASRİ, Özşen ÇORUMLUOĞLU

[013] Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (OBLIQUE) Hava Fotoğrafı Alımı, 3 Boyutlu Kent Modeli ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Projesi
Tuncer ÖZERBİL, Ergün GÖKTEN, Mustafa ÖNDER, Osman SELÇUK, Nilhan ÇİFTÇİ SARILAR, Ayhan TEKGÜL, Erdal YILMAZ,
Alpaslan TÜTÜNEKEN

[014] İnsansız Hava Aracı İle Oluşturulan Verilerin Doğruluk Analizi
Uğur AVDAN, Emre ŞENKAL, Resul ÇÖMERT, Serhan TUNCER

[015] Çatı Kafes Sistemlerinin Lazer Tarayıcı Yardımı İle Modellenmesi
Burhan GÜL, Güney UZUNBOZ, Zaide DURAN, Şinasi KAYA, Mehmet Furkan ÇELİK, Umut AYDAR

[016] CBS Tabanlı Çığ Analizi: Rize-Yukarı Kavron Yaylası Örneği
Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

[017] Kırka Açık Ocak Boraks Madeninde Farklı Boraks Mineral Türlerinin Uzaktan Algılama Yöntemi İle Ayırt Edilebilmesi
Can AYDAY, Gani EŞİYOK, Ersan AYTEN, Osman ZENGİN, Ersoy ÇETİNKAYA

[018] Heyelan Duyarlılık Analizinde Ki-Kare Testine Dayalı Faktör Seçimi
Taşkın KAVZOĞLU, Emrehan Kutluğ ŞAHİN, İsmail ÇÖLKESEN

[019] Bayes Olasılık Teoremi Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi
Halil AKINCI, Ayşe YAVUZ ÖZALP, Mehmet ÖZALP, Sebahat Temuçin KILIÇER, Cem KILIÇOĞLU, Emre EVERAN

[020] PESERA ve RUSLE Erozyon Modellerinin Akdeniz ve Ege Havzalarındaki Sonuçlarının Karşılaştırılması
Ahmet ÇİLEK, Süha BERBEROĞLU, M. Akif ERDOĞAN, Cenk DÖNMEZ

[021] Nokta Bulutlarının Filtrelenmesinde Koloni-Arama Algoritmasının Kullanımı
P. ÇİVİCİOĞLU, A. E. KARKINLI, A. KESİKOĞLU, Ü. H. ATASEVER, T. KURBAN, Erkan BEŞDOK

[022] Hava LİDAR Verilerinin Eğim Temelli Algoritma İle Filtrelenme Performansının Araştırılması
Nizar POLAT, Murat UYSAL

[023] LiDAR İle Otomatik Bina Çıkarım Olanaklarının Analizi
Melis UZAR

[024] Yersel Lazer Tarayıcı Verilerinden Basit Geometrık Yüzeylerın Otomatik Olarak Çıkarılması
Resul ÇÖMERT, Uğur AVDAN

[025] Uzaktan Algılama Verilerinin Düşük Maaliyetli Robotların Kentsel Alan Navigasyonunda Kullanımı
Okan OKUTKAN, Derya MAKTAV

[026] Dönüşüm Katsayılarının ve Sayısal Yükseklik Modelinin Konum Doğruluğunun Ortogörüntülerin Konum Doğruluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: IKONOS, QuickBird, OrbView-3 ve Pléiades-1A Görüntüleri İle Örnek Uygulama
Hüseyin TOPAN

[027] Pléidas-1A Görüntülerinin Pan-Sharpenıng Performansının İncelenmesi
Mustafa ÖZENDİ, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Ali CAM

[028] RASAT ve GÖKTÜRK-2 Görüntülerinin Ortorektifikasyon Başarımına Referans ve Sayısal Yükseklik Modeli Seçiminin Etkisi
Ramazan KÜPCÜ, Mustafa TEKE, Alper ÇABUK

[029] İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Veri Toplama ve Haritalama Çalışmalarında Kullanımı
Fatih DÖNER, Samed ÖZDEMİR, Mustafa CEYLAN

[030] Farklı Özellikleriyle Yeni Jenerasyon Dünya Gözlem Uyduları ve Kullanım Alanları
A. Yücel ERBAY

[031] Web Tabanlı CBS İle İhbar/Olay Değerlendirme
Hamdi ÇİNAL, Şeyma TAŞKAN

[032] Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımları İle Belediye Kent Rehberi Uygulaması
M. Erkan UÇANER, Eylem AKYOL, Sinem GÖKYOKUŞ, Murat KIRMIZIGÜL, İbrahim SARIÇİÇEK

[033] CBS Tabanlı Ulaşım Bilgi Sisteminin Güncellenmesinde 360 Derece Panoramik Görüntülerin Öznitelik Verisi Toplanması Amacıyla Kullanımı: İstanbul Örneği
Ahmet EĞRİ, Hüseyin KURŞUN, Murat Mustafa HARMAN, Fatih GÜNDOĞAN

[034] Türkiye’de Yerel ve Merkezi Yönetimde Web CBS Uygulamaları ve Türkiye İçin “Web CBS” Model Önerisi
Ali ERDİ, Asuman ILGAZ

[035] Kamu ve Yerel Yönetimde CBS Yazılım Geliştirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Emin BANK, Hüseyin CANDAN

[036] LANDSAT Uydu Görüntüleri Kullanılarak 3DS MAX Programı İle Animasyon Oluşturmak
Mehmet Cihan ŞAHİNGİL

[037] Optik Görüntüler İçin Geri-İzleme Arama Optimizasyon Algoritması (BSA) ve Fark Görüntüsü Kombinasyonu Tabanlı Yeni Bir Değişim Saptama Yaklaşımı
Ümit Haluk ATASEVER, Pınar ÇİVİCİOĞLU, Erkan BEŞDOK, Coşkun ÖZKAN

[038] SURF Algoritması Kullanılarak Uzaktan Algılama Görüntülerinin Geometrik Kaydı
Pınar KARAKUŞ, Hakan KARABÖRK

[039] Uzaktan Algılamada Görüntü Birleştirme İçin Kalite Analizleri
Eminnur AYHAN, Gülçin ATAY

[040] Yoğun Görüntü Eşleme Algoritmaları İle Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Yüzey Modeli Üretimi
Naci YASTIKLI, Hüseyin BAYRAKTAR

[041] Afet Sonrası En Uygun Geçici Barınma Alanlarının CBS ile Tespiti
Himmet KARAMAN, Sara REZAEİ, Kaan KALKAN, Betül Ergün KONUKÇU, Turan ERDEN

[042] Türkiye Taşkın Bilgi Sistemi (TABİS)
İsmail HALTAŞ, İbrahim DEMİR

[043] Veri Kontrollü ve Uzman Görüşünü Temel Alan Yöntemlerin Duyarlılık, Tehlike ve Risk Analizlerinde Kullanılması
Tunç Emre TOPTAŞ, Candan GÖKÇEOĞLU, Alper ÇABUK

[044] Megakent İstanbul’da Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının INSAR Yöntemi İle Analizi
Saygın ABDİKAN, F. CALÒ, Füsun BALIK ŞANLI, Tolga GÖRÜM

[045] Web Tabanlı Html5 Api İle Dinamik Çalışan Afet Koordinasyon Sistemi
Hamdi ÇİNAL, Şeyma TAŞKAN

[046] Rotasyon Orman Algoritması ile Yüksek Çözünürlüklü Multispektral Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması
İsmail ÇÖLKESEN, Tahsin YOMRALIOĞLU, Taşkın KAVZOĞLU

[047] Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Ağaç Tespiti: Yeni Bir Yaklaşım
Aslı ÖZDARICI OK

[048] Kırmızı-Kenar ve Yakın Kızılötesi Bantlarının Tarımsal Ürün Deseni Sınıflandırma Doğruluğuna Olan Etkisinin Araştırılması: RapidEye Örneği
Mustafa ÜSTÜNER, Füsun BALIK ŞANLI, Saygın ABDİKAN, Mustafa Tolga ESETLİLİ, Yusuf KURUCU

[049] Bina ve Yol Alanlarının Çok Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Çizge-Tabanlı Yeni Bir Yöntem İle Otomatik Tespiti
Ali Özgün OK 

[050] Yüksek Çözünürlüklü Optik Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı Performansının Artırılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım-QUICKBIRD Örneği
Umut Güneş SEFERCİK, Serkan KARAKIŞ, Çağlar BAYIK, Mehmet ALKAN, Naci YASTIKLI

[051] Kare Kod Teknolojisinin Taşınmaz Sektöründe Kullanımı
Zeynel Abidin POLAT

[052] Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yeşil Binaların Uygulanabilirliği
Sevim Bilge ERDEDE, Burç ERDEDE, Sebahattin BEKTAŞ

[053] Türkiye’de Mekânsal Verilerde Web Tabanlı Sunum Sistemlerinin INSPIRE Kriterlerine Uyumluluk Analizi ve Bir Öneri
Fatih SARI, Ali ERDİ 

[054] Ortofoto Üretiminde Tapu ve Kadastro Vizyonu
İbrahim CANKURT, Levent ÖZMÜŞ, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI

[055] Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sertifika Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Sevim Bilge ERDEDE, Burç ERDEDE, Sebahattin BEKTAŞ

[056] Dmsp-Ols ve Landsat Verileri ve Lineer Spektral Unmıxıng Yöntemi Kullanılarak Kentsel Değişim Alanlarının Belirlenmesi: İzmit Örneği
Cihan UYSAL, Derya MAKTAV

[057] Çok Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Kullanarak, Taksim ve Civarının Değişiminin İzlenmesi
A. Yücel ERBAY

[058] Önemli Bitki Türlerine Göre Mutlak Koruma Alanlarının Modellenmesi
Dilek TEZEL, S.Savaş DURDURAN

[059] Sivas’ta Hayat Bulan Su Kaynakları ve İklim Değişiminin Görünen Etkileri Üzerinden Planlamanın Vazgeçilmez Hafifliği (Baraj ve Göletler ile Sulama Kanalları)
Aziz Cumhur KOCALAR

[060] Baraj Göllerinde Su Seviyelerinin Uzaktan Algılama ve CBS ile Tahmini ve İzlenmesi: Adana Seyhan Baraj Gölü Örneği
Mehmet Akif ERDOĞAN, Fizyon SÖNMEZ, Süha BERBEROĞLU

[061] Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Araştırılması
İsmail Ercüment AYAZLI, Seher BAŞLIK, Mahmut GÜLTEKİN, Fatmagül KILIÇ, Tuğçe KURUÇ, Tuğçe UNGAN, Bilal ÇALIŞKAN

[062] Lojistik Regresyon Yöntemi İle İstanbul’da Geleceğe Yönelik Kentsel Gelişim Analizi
Anıl AKIN, Süha BERBEROĞLU, Filiz SUNAR

[063] Rüzgar Türbini Kurulacak Alanların CBS-Çok Ölçütlü Karar Analizi Kullanılarak Belirlenmesi
Abdulkadir MEMDUHOĞLU, Gülşah ÖZMEN, Gazale GÖYÇEK, Fatmagül KILIÇ

[064] Ürün Verimine Dayalı Tarımsal Arazi Kullanım Uygunluğunun Belirlenmesi
Onur ŞATIR, Süha BERBEROĞLU

[065] Kanser Vakalarının ve Çevresel Risk Etkenlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi
Tarık TÜRK

[066] Zaman Serilerinin Değişim Analizlerinde Kullanımı: İstanbul Sarıyer Örneği
Fulya Başak SARIYILMAZ, Nebiye MUSAOĞLU

[067] Kızılırmak Deltası Kıyı Çizgisinin Zamansal Değişimi
Işık BEYAZIT, Derya ÖZTÜRK, Fatmagül KILIÇ

[068] Hotamış Gölü Çevresinin Arazi Kullanımının Uydu Görüntüleri Yardımıyla Zamansal Analizi
Elif KIRTILOĞLU, Hakan KARABÖRK, Osman Sami KIRTILOĞLU

[069] Arazi Kullanımının Zamansal Değişiminin Tarihi Ortofotolarla Belirlenmesi (Elmalı Havzası Örneği)
Mustafa CANIBERK, Ali Coşkun KİRACI

[070] Planlamada Uzaktan Algılama Esaslı Arazi Kullanım Analizi ve Tematik Sınıflama
Tunç Emre TOPTAŞ, Şule TÜDEŞ

[071] ENVISAT SAR Görüntüleri Kullanılarak Heyelanların İzlenilmesi
Kemal Özgür HASTAOĞLU, Fatih POYRAZ, Mehmet DEMİREL, Tarık TÜRK

[072] Mekansal Otokorelasyon Teknikleri Kullanılarak MODIS Uydu Görüntüleri Üzerinden Yanmış Alan ve Yanma Şiddetinin Belirlenmesi
Taşkın KAVZOĞLU, Şinasi KAYA, Hasan TONBUL

[073] Farklı Yöntemlerle Sınıflandırılmış Uydu Görüntülerinin Benzerlik Karşılaştırması
Tolga BAKIRMAN

[074] Pléiades-1A Görüntülerinin Gerçek Geometrik Çözünürlüğünün ve Radyometrik Kalitesinin Belirlenmesi
Ali CAM, Hüseyin TOPAN, Mustafa ÖZENDİ, Murat ORUÇ

[075] Hedef Yoğunluk Fonksiyonuyla Aktif Sensör Görüntüleme
Rıdvan Fırat ÇINAR, Aşkın DEMİRKOL

[076] Jeotermal Alanların CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Araştırılması: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği
Mustafa YALÇIN, Fatmagül KILIÇ

[077] Çok Zamanlı Uydu Verilerinin Tarımsal Haritalamada Kullanımı: Altınova Devlet Üretme Çiftliği
Mustafa Serkan IŞIK, Zeren ŞENYILDIZ, Filiz SUNAR

[078] WATERSHED Yöntemi İle LANDSAT Görüntülerinden Kıyı Çizgisi Çıkartılması: Akşehir Gölü
Hatice ÇATAL REİS, Bülent BAYRAM

[079] Burdur İli, Bucak İlçesi ve Civarının Coğrafi Bilgi Sistemler Kullanılarak Çizgisel Yoğunluk Haritasının Oluşturulması
Kerem HEPDENİZ, Oya CENGİZ

[080] PM2.5 Dağılımının Belirlenmesi İçin Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması : Marmara Bölgesi Örneği
Yaşar Burak ÖZTANER, Burcu GÜNEY, Kaan KALKAN, Ceyhan KAHYA, Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Sedef ÇAKIR

[081] Farklı Uydu Verilerinin Bant Birleştirilmesinden Sonra Spektral Sınıflandırmalarda Kullanılması
Önder GÜRSOY, Anıl Can BİRDAL

[082] İNSAR Verilerinin Madencilikte Kullanımı
Zeynep SERTABİPOĞLU, Ümit ÖZER, Hakan TUNÇDEMİR

[083] Uzaktan Algılama Araştırmacılarına Yönelik Python Modülü ve ArcGIS Yazılımı Eklentisi
Ekrem SARALIOĞLU, Deniz YILDIRIM, Oğuz GÜNGÖR

[084] Çok Spektrumlu Verilerden Bilgi Çıkarımında Mekansal Filtreleme Etkisinin İncelenmesi
Merve KESKİN, A. Özgür DOĞRU, Çiğdem GÖKSEL, Filiz BALÇIK BEKTAŞ

[085] Kriz Yönetiminde Konumsal Tabanlı Bir İletişim Modeli Önerisi ve Mevcut Uygulamalarla Karşılaştırılması
Ayşe Giz GÜLNERMAN, Azime TEZER, Çiğdem GÖKSEL

[086] Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yerleşimin Fiziksel Envanterinin Afet Riski Açısından Değerlendirilmesi: Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Örneği
Hanifi TOKGÖZ, Hüseyin BAYRAKTAR

[087] Afet Yönetiminde Görüntü İşleme Uygulamalarının Kısa Bir İncelemesi ve RASAT İle Örnek Uygulamalar
Ufuk SAKARYA, Sevgi Zübeyde GÜRBÜZ, Can DEMİRKESEN, Hüsne Seda DEVECİ, Seda TANKIZ, A. Feray ÖZTOPRAK, Özgün YILMAZ,
İlkay ATIL, Mehmet Ali ARABACI, Nihan AKBABA, Özge MİŞE, Mustafa TEKE

[088] Afet Yönetiminde Algılayıcı Teknolojilerinin Kullanımı
Can DEMİRKESEN, Sevgi Zübeyde GÜRBÜZ, Ufuk SAKARYA, Hüsne Seda DEVECİ, Seda TANKIZ, Feray ÖZTOPRAK, Özgün YILMAZ,İlkay ATIL, Mehmet Ali ARABACI, Nihan AKBABA, Özge MİŞE, Mustafa TEKE

[089] Tarihi Eserlerin Dokümantasyonunda Çeşitli Veri Toplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Alper KUÇAK, Fatmagül KILIÇ, Akın KISA

[090] AB Su Çerçeve Direktifine Göre Türkiye’deki Yüzeysel Su Kütlelerinin CBS Ortamında Belirlenmesi
Cihangir AYDÖNER, Ömer Visali SARIKAYA, Selma AYAZ, Elif AYTIŞ, B. Hande HAKSEVENLER, Şebnem AYNURİ, Nur ÇINAR, Mehmet DİLAVER, Nail ERDOĞAN, Mehmet BEŞİKTAŞ, Emine DERELİ, Burcu KIRAN, Cem ŞENDURAN, Yakup KARAASLAN

[091] Taşınmaz Mal Değerleme Amaçlı Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı
Ediz Hakan ERBİL

[092] Havaalanı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması
Penbe ASLAN, Selin KÖYMEN, Murat KOMESLİ

[093] Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları
Ahmet Ertunç SEZEN, Can DELİCE, Şennur Hazal ŞENER, Zehra KOÇ, Dursun Zafer ŞEKER

[094] Arşiv Hava Fotoğraflarından Ortofoto Üretimi
Metin SOYLU, Sedat BAKICI, Bilal ERKEK, Levent ÖZMÜŞ

[095] İzmir Havagazı Fabrikası 4 Nolu İdari Binanın Yersel Fotogrametri Yöntemiyle Modellenmesi
Eren SÖNMEZ, Dursun Zafer ŞEKER

[096] Eğik Resim Fotogrametrisinin Arazi Yönetiminde Kullanımı
Erdem ÖZER, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI

[097] Hacim Hesabında Dijital Fotogrametrinin Kullanılması ve Doğruluğu
Sevim Yasemin OTURANÇ, Ferruh YILDIZ

[098] Lazer Tarama Yöntemi İle Tarihi Binaların Belgelenmesi-İTÜ Maçka Binası Örneği
Semih SAFKAN, Hakan HAMARAT, Zaide DURAN, Umut AYDAR, Mehmet Furkan ÇELİK

[099] Geçmişten Günümüze Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları ve Mevcut Durum
Ceren AVCI, S. Savaş DURDURAN

[100] Çoklu Etmen Sistemleri ve CBS’nin Entegrasyonu
Burç ERDEDE, S. Bilge ERDEDE, Derya ÖZTÜRK

[101] Tehlikeli Madde Depo Yeri Seçiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri Açısından İncelenmesi
Mehmet ERBAŞ, Özkan BALİ, Temel DURĞUT

[102] Çeltik Tarlalarının Haritalanmasında Çok-Zamanlı Radar Uydu Verilerinin Kullanımı: Meriç (İpsala – Enez) Havzası Örneği
Z. Damla UÇA AVCI, Filiz SUNAR

[103] Tedarik Zinciri Tasarımında CBS’nin Karar Destek Sistemi Olarak Kullanımı
Mevlüt YILDIZ, Mehmet ERBAŞ