Uzaktan algılama, teknik anlamda, yeryüzündeki hedeflerle direkt temas etmeksizin, belirli uzaklıklardan ve belirli algılayıcılarla (sensörlerle) o cisimlerin fiziksel özellikleri hakkında bilgi elde etmek olarak tanımlanır. Yeryüzündeki hedefler denildiğinde, orman, ağaç, oto, bina, göl, kent, bulut anlaşılabileceği gibi, sel baskını, orman yangını, hava kirliliği, erozyon, kentsel büyüme gibi olaylar ve afetler de anlaşılabilir. Belirli uzaklıklar ise, algılayıcıların yerleştirildiği platformlara göre (balon, iha, helikopter, uçak, uydu, vb.) metre, onlarca, yüzlerce, binlerce ve onbinlerce kilometre olabilir. Uzaktan algılamanın bugün ulaştığı çok geniş uygulama alanları nedeniyle, uzaktan algılama veri ve yöntemleri çok disiplinli bir teknolojik yapının temel unsurları haline gelmiştir.

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ise konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması ve kulllanıcılara sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Bu teknoloji de uzaktan algılama gibi çok disiplinli bir kullanıcı profiline sahip olduğundan farklı kullanıcılar tarafından zaman zaman farklı kavramlarla da tanımlanabilmektedir.

Bu iki teknolojinin kombinasyonu ile uzaktan algılama verilerinin ve farklı formatlardaki çeşitli yersel verilerin (referans verilerinin) entegrasyonu sağlanmakta, böylece verilerin görselleştirilmesi, analizi ve yorumlaması daha efektif ve doğru yapılabilmektedir.

Uzaktan algılama ve CBS’nin ve bu iki teknolojinin kombinasyonunun temel alındığı UZAL-CBS Sempozyum dizisinin ilki olan I. UZAL-CBS 2006 Sempozyumu, 27-29 Kasım 2006 tarihlerinde Prof.Dr.Derya Maktav ve Prof.Dr.Filiz Sunar tarafından İTÜ’de düzenlenmiştir. Bu etkinliğin başlamasının nedeni, 2006 yılında düzenlenen bir uluslararası toplantıda bir İTÜ öğrencisinin söz alarak, bilimsel etkinliklerin, daha çok uluslararası nitelikte düzenlendiğini, ve de yurt dışında düzenlendiğini, öğrencilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ise bu etkinliklere özellikle maddi nedenlerle yeterli biçimde katılamadığını, maalesef yabancı dil konusunun da ayrı bir sorun oluşturduğunu, dolayısıyla uzaktan algılama-CBS konularındaki gelişmelerden yeterli biçimde haberdar olamadıklarını ifade etmesi olmuştur.

II. UZAL-CBS 2008, 13-15 Ekim 2008 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. Erkan Beşdok başkanlığında, III. UZAL-CBS 2010, 11-13 Ekim 2010 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu başkanlığında, IV. UZAL-CBS 2012, 16-19 Ekim 2012 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Doç. Dr. Hüseyin Topan başkanlığında, V. UZAL-CBS 2014, 14-17 Ekim 2014 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Fatmagül Kılıç başkanlığında, VI. UZAL-CBS 2016, 5-7 Ekim 2016 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’nde Prof. Dr. Süha Berberoğlu başkanlığında ve son olarak da VII. UZAL-CBS 2018, 18-21 Eylül 2018 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi işbirliğinde Doç. Dr. Uğur Avdan başkanlığında düzenlenmiştir.

Sempozyum kapsamında güncel konuların işlendiği bir panel düzenlenmekte, davetli bildirilere yer verilmekte, en iyi öğrenci ve sözlü/poster bildirilerine ödüller verilmekte, seçilen bildiriler hakemli dergilerde yayınlanmaktadır.

Bilindiği gibi, ulusal sempozyumlarda sunulan Türkçe bildiriler, atama kriterlerinde ve akademik teşvik işlemlerinde önemsenmemesine rağmen, geçen on yıldan fazla süre içerisinde, gerek katılımcı sayısının ve bildiri kalitesinin, gerekse sempozyum düzenlemek için başvuruların sürekli artması, bizlere sempozyumlara devam etmek konusunda büyük bir güç vermektedir.

Bu vesileyle, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek olan VIII. UZAL-CBS 2020 Sempozyumu için Genel Müdürlüğü’müze şimdiden başarılar diliyorum.

Prof.Dr.Derya Maktav, İTÜ
UZAL-CBS Sempozyum Yürütme Kurulu başkanı