Editör: Prof. Dr. Derya MAKTAV & Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYRAKTAR
Program

Bildiriler Kitabı

[12767] Karataş Gölü’nün NDWI ve NDVI Yöntemleri Kullanılarak Yıllar İçerisinde Değişim Analizi
Sercan AKIL, Ömer Faruk CIBA, Emel ÜNAL, Mehmet AKSOY, Ozan PİRBUDAK, Ertan TURGU, Alaattin UĞURLU

[12769] Sınıflandırılmış Görüntülerin Tematik Doğruluk Analizinde LUCAS Metodolojisinin Kullanımı: Paris Örneği
Suzan SADIK, Fulya Başak SARIYILMAZ

[12773] Alibeyköy Havzası Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İncelenmesi
Suzan SADIK, Fulya Başak SARIYILMAZ

[12781] Uydu Görüntülerinin Konumsal Doğruluklarının Değerlendirilmesi
Yazgı Nur SAYIN, Kaan KALKAN

[12793] Sürdürülebilir Tarım Ekseninde Uzaktan Algılama Tabanlı Tarım Takip Modeli Yaklaşımı
Ali YILDIRIM, Şeyma YILDIZ, A. Yaşar KÜRKÇÜ, Yağmur IŞLAK, Kahraman KALKAN, Yasin ÇAM, İlyas YALÇIN, Mehmet DOĞRULUK

[12806] Korunan Alanlar ve Tabiat Varlıkları Konumsal Veritabanı İstanbul İli Bakırköy İlçesi Örneği
Hilal Yılmaz

[12826] Dijital Dönüşüm ve Eğitim: CBS Tabanlı Eğitim Analizi
Burcu EŞKİ, Çiğdem TARHAN

[12923] Solar Cam Teknolojisi Konut Uygulanması
Sinan TAŞKESEN

[12952] Dağlık Bölgelerde Kar Örtüsü Sınıflandırmasında Random Forest Algoritmasının Değerlendirilmesi
Cansu AKSU, Semih KUTER, Zuhal AKYÜREK

[12955] Akıllı Şehirlerde Dağıtık Veri İşleme
Hüseyin BAYRAKTAR, Buket GÜLŞEN, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12956] Uzaktan Algılama Görüntülerinde Derin Sinir Ağları Kullanarak Otomatik Değişim Tespiti
Fırat Erdem, Nuri Erkin Öçer, Dilek Küçük Matcı, Resul Cömert, Gordana Kaplan, Uğur Avdan

[12958] Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler
Bestami KARA, Harun BADEM, Ömer Faruk ERİŞ, Gamze TARIMERİ

[12959] E-Plan Otomasyon Sistemi: Değer Artış Payı Modülü
Ceren COŞKUN

[12961] EİKS Kapsamında Arazi Örtüsü Değişiminin ve Ürün Tespitinin Tekirdağ ve Adana İli Ölçeğinde Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak Yapılması
Emel YALÇIN, Zeynep KALKAN, Murat TOPRAK

[12969] Akıllı Enerji
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12970] Akıllı Güvenlik
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12971] Akıllı Mekan Yönetimi
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12972] Akıllı Sağlık
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12973] Akıllı Şehir Yönetimi
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12974] Akıllı Şehirlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12975] Akıllı Şehirlerde Altyapı
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12976] Akıllı Çevre
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12977] Akıllı Ekonomi
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA

[12978] Akıllı Şehirler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Bestami KARA, Hakan GÜVEN, Eda SOYLU SENGÖR, Ömer Faruk ERİŞ

[12997] Şehirlerin Geleceği için Sürdürülebilir ve Akıllı Kentsel İyileştirmeler
Eda SOYLU SENGÖR, Selami SUNGUN

[13002] Akıllı Şehir Bilgi Güvenliği
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Ömer Faruk ERİŞ, Selami SUNGUN

[13003] Bilgi Teknolojileri
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Hakan GÜVEN, Ömer Faruk ERİŞ, Selami SUNGUN

[13004] Görüntü İşleme Teknolojileri
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Ömer Faruk ERİŞ, Selami SUNGUN

[13005] İletişim Teknolojileri
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Hakan GÜVEN, Ömer Faruk ERİŞ, Selami SUNGUN

[13007] Nesnelerin İnterneti
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Ömer Faruk ERİŞ, Selami SUNGUN

[13009] Örnek Uygulama İncelemeleri (Poster Sunumu)
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Hakan GÜVEN, Ömer Faruk ERİŞ, Selami SUNGUN

[13010] Veri Analiz Yöntemleri
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Ömer Faruk ERİŞ, Selami SUNGUN

[13011] Akıllı Şehirlerde Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Hakan GÜVEN, Ömer Faruk ERİŞ, Selami SUNGUN

[13012] Yöneticiler için Akıllı Şehirler
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Ömer Faruk ERİŞ, Selami SUNGUN

[13014] Kargalı Kaya Kilisesinin Fotogrametrik Olarak Modellenmesi
Nizar POLAT, Yunus KAYA

[13015] Akıllı Şehirlerde Ağ Altyapısı
Bestami KARA, Eda SOYLU SENGÖR, Harun BADEM

[13016] Akıllı Yönetişim
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Betül KASAP, Bestami KARA, Harun BADEM

[13017] Algılayıcılar, Veri Toplama ve Aktüatörler
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Buket GÜLŞEN, Eda SOYLU SENGÖR, Harun BADEM

[13018] Akıllı Yapılar
Hüseyin BAYRAKTAR, Betül KASAP, Selami SUNGUN, Ömer Faruk ERİŞ

[13019] Akıllı Ulaşım
Betül KASAP, Eda SOYLU SENGÖR, Buket GÜLŞEN

[13020] Akıllı Şehirlerde Kullanılan Yaygın Standart Altyapısı
Hüseyin BAYRAKTAR, Buket GÜLŞEN, Eda SOYLU SENGÖR, Harun BADEM

[13021] Akıllı Şehirlerde Stratejik Yönetim ve Strateji Hazırlama
Hüseyin BAYRAKTAR, Buket GÜLŞEN, Eda SOYLU SENGÖR, Harun BADEM

[13022] Akıllı Şehirlerde Veri
Hüseyin BAYRAKTAR, Buket GÜLŞEN, Eda SOYLU SENGÖR, Harun BADEM

[13023] Akıllı Şehir Projelerinin Portföy Yaklaşımıyla Yönetimi
Cenk ARSLAN, Mesut SAMASTI, İsmail ÖNDEN, Buket GÜLŞEN, Hakan GÜVEN, Eda Soylu SENGÖR

[13028] Akıllı Planlar: Plan GML Veri Modeli
Rumeysa HANBAY, Pınar YILMAZ, Gökhan BİLGİN, D. Yıldırım BAYAR, Hüseyin BAYRAKTAR

[13042] Akıllı Şehir Uygulamaları : Tokyo Örneği
Hatice Kübra KEKİLLİOĞLU, Aysel KEKİLLİOĞLU

[13045] Türkiye’de Arazi Tahribatının Dengelenmesine Yönelik Karar Destek Sistemi
Suna MORKOÇ, Zehra KAVAKLI KARATAŞ, Pınar CANLI, Fatma Ülkü DURSUNOĞLU, Nur Aslıhan KARAMAN, Derya KÖSE

[13057] Korunan Alanlarda Ekosistem Servislerinin CBS ve Uzaktan Algılama ile Modellenmesi: Tek Tek Dağları Milli Parkı Örneği
Merve ŞAHİNGÖZ, Nida Nur YÜKSEL, Tuğba AKIN, Ahmet ÇİLEK, Süha BERBEROĞLU

[13073] Konumsal Büyük Veri: Özellikleri ve Avantajları
Hacer Kübra SEVİNÇ, İsmail Rakıp KARAŞ

[13210] Belediye Taşınmaz Envanteri Oluşturulmasında Melikgazi Belediyesi Örneği
Vahit ŞAHİN, Mehmet SOYGÜLLÜCÜ

[13213] Erzurum İlinde Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar ile Zemin Mekaniği Laboratuvar Sonuçlarının Tek Elden Değerlendirilmesi
Murat ALTUNDAĞ, Ünal İNCİ, Ömer Lütfü AYDIN, Mehmet Alper ÖZCAN, Ahmet BUĞA, Resul AYYILDIZ

[12754] Yanmış Alanların Uzaktan Algılama ile Tespiti ve Arazi Örtüsü Sınıfları ile Karşılaştırılması, Muğla/Marmaris Örneği
Delfin GÜNAY ERCAN, Mehmet UYGUNOL

[12755] Paşabağ Bölgesi Peri Bacalarına Ait İHA Tabanlı 3B Verilerin Metaverse Kavramı Kapsamında Değerlendirilmesi
Orkan ÖZCAN, Semih Sami AKAY

[12764] Uydu Görüntülerinden Değişim Kestirimi ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile Entegrasyonu
Elif BERÇE ÖZDAMAR, Akın KISA

[12758] Küçük Menderes Deltası’nda Kıyı Çizgisi Değişimi ve Bunun Mekânsal Kullanıma Etkilerinin İncelenmesi
Halil Burak AKDENİZ, Şaban İNAM

[12762] Adapazarı Şehrinin Gelecek Yıllardaki Olası Büyüme Paterninin CA_Markov Yöntemi Kullanılarak Tahmin Edilmesi
Mehmet Fatih DÖKER, Selin YILDIZ GÖRENTAŞ, Ahmet GÜL

[12765] Kırsal Peyzajda Regresyon Kriging Yöntemi ile Toprak Organik Karbonunun Modellenmesi
Merve ERSOY MİRİCİ, Süha BERBEROĞLU, Pınar BOSTAN, Anıl AKIN TANRIÖVER

[12780] Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişikliklerin (1990-2018) Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanında İncelenmesi: Şanlıurfa Merkez Örneği
Neşe DUMAN, Mustafa Recep İRCAN

[12782] Ay’ın Uzaktan Algılanmış Görüntülerinin İncelenmesi
Yazgı Nur SAYIN, Kaan KALKAN

[12783] Göktürk-2’nin Radyometrik Kalibrasyonunda RadCalNet Verilerinin Kullanılması
İsmail Hakkı DEMİRHAN, Kaan KALKAN

[12784] İHA Görüntülerinden Derin Öğrenme Yaklaşımıyla Kaçak Yapılaşma Tespiti
Hande N. AKKOÇ, Mustafa O. SAMUR, Işıl H. AKTAR, Özhan TAŞDEMİR, Uluğ BAYAZIT

[12787] İçerik Tabanlı Uydu Görüntü Arama Motoru
Kaan KALKAN, Zeynep GÖKCE AKER, Recep CAN

[12789] Landsat 8 ve Sentinel 2 Görüntülerinde Medyan Filtre ve Curvelet Dönüşümü ile Gürültü Giderme
Sena Oğuzhanoğlu, İrem Kapucuoğlu, Filiz Sunar

[12790] Derleme: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Yenilenebilir Enerji Kaynakları için En Uygun Alanların Belirlenmesi Çalışmalarının Geçmişten Bugüne İncelenmesi
Aygün İrem YAVUZ, Sinem ATAKER BAYRAK, Ayfer ŞAHİN, Metin TÜRKER

[12791] Sentınel-2 Tabanlı Albedo Tahmini için Yeni Dönüşüm Katsayılarının Belirlenmesi ve Doğruluk Analizi
Stefania BONAFONI, Aliihsan ŞEKERTEKİN

[12795] Türkiye Dağ Ekosistemleri için Entegre İzleme Değerlendirme Yaklaşımı
Ayhan ATEŞOĞLU, Yusuf SERENGİL, Hüseyin ŞENSOY, Fidan Şevval BULUT

[12798] Farklı MLS Nokta Bulutu Yoğunluklarının ve Komşuluk Yöntemlerinin Kontrollü Sınıflandırmaya Etkisi
Semanur SEYFELİ, Ali Özgün OK

[12799] LİDAR Nokta Bulutu Verilerinden Enerji Nakil Hatlarının Otomatik Olarak Sınıflandırılması
Dilan ATEŞ, Ceren AŞKİT, İrem BAKIR,Semanur SEYFELİ, Ali Özgün OK

[12800] Tarım Parsellerinde Sel ve Taşkın Olaylarında Otomatik Hızlı Hasar Tespiti için Açık Kaynak Kodlu CBS Yazlımında Bir Modül Geliştirme
Elif Berçe ÖZDAMAR, Ahmet YAVUZDOĞAN, Resul ÇÖMERT

[12801] Iğdır İli Aralık İlçesi Sellerinin GPM Uydu Yağış Verilerinden İlk ve Son Ürünleri ile İncelenmesi
Ramazan KOÇAK, Mehmet Ali TOR, Senayi DÖNMEZ, Ahmet Emre TEKELİ

[12805] “Akıllı Şehir Planlamasında CBS Kullanımı: Örnek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gaziantep Bizimşehir Projesi”
İrem YURDAY, Mehmet TUNÇER

[12807] Uydu Görüntülerinde Su Yüzeyindeki Güneş Parıltısının Görüntü Analizlerine Etkisi
Filiz SUNAR, Adalet DERVİŞOĞLU, Nur YAĞMUR

[12809] Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılmasında Yeni Bir Yaklaşım: Piksel ve Nesne Tabanlı Tekniklerin Füzyonu
Muhammed Yusuf ÖZTÜRK, İsmail ÇÖLKESEN

[12817] Google Earth Engıne Yardımıyla Multi-Spektral Uydu Görüntüleri Kullanılarak Mısır Bitkisi Gelişiminin İzlenmesi
Osman Yavuz ALTUNTAŞ, Muhammed Yusuf ÖZTÜRK, İsmail ÇÖLKESEN

[12818] İzmir İlindeki Işık Kirliliğinin Darksky Model ile İncelenmesi
Ahmet Doğukan YAZICI, Derya ÖZTÜRK, İsmail Ercüment AYAZLI, Faik Ahmet SESLİ

[12820] Destek Vektör Makinelerinde Kodlama Tasarımının Sınıflandırma Performansına Etkisi: Hiperspektral Görüntüler ile Uygulama
Sena URFALI, Ümit Haluk ATASEVER

[12822] Sen2Agri ile Harran Ovası Ürün Deseni Tespiti
Ahmet Fırat KARAOĞLU, Mustafa TEKE

[12823] Jeomanyetik Fırtınalar, Gözlemevleri ve Ülkemizde Jeomanyetik Kp İndisinin Hesaplanması
M.Bilge DEMİRKÖZ, Gülce KARAGÖZ, Yusuf Kağan KADIOĞLU, Hüseyin SÖZERİ, Sultan Eylül ÖCAL

[12824] CBS-Bazlı Nominal Taşınmaz Değerleme Yöntemi ile Kanal İstanbul Projesinin Değer Değişim Etkisinin İncelenmesi
Miraç Taha DERMAN, Muhammed Oğuzhan METE, Tahsin YOMRALIOĞLU

[12831] Görüntü Eşleştirme ve LİDAR Kaynaklı Nokta Bulutundan Orman Metriklerinin Otomatik Belirlenmesi
Murat BAHADIR, Feride Seçil YILDIRIM, Fevzi KARSLI

[12832] Görüntü Eşleştirme ve LİDAR Tabanlı Nokta Bulutu Üzerinden Otomatik Bina Çıkarımı ve Sayısallaştırma
Buray KARSLI, Ferruh YILMAZTÜRK, Murat BAHADIR, Emirhan ÖZDEMİR, Fevzi KARSLI

[12833] Düşük İrtifadan Alınan Hava Görüntülerinin İşlenmesinde Kullanılan Yazılımların Yüzey Modelleme Performanslarının Karşılaştırılması
Mehmet DOĞRULUK, İlyas YALÇIN

[12834] Google Earth Engine ile Yangın Tahribatının ve Sonrası İyileştirme Süreçlerinin İzlenmesi
Esra GÜRBÜZ

[12836] Tarım Alanlarının İklim Değişikliği Etkisi Altında Geleceğe Yönelik Planlanması: Van İli Kuru Tarım Alanları Örneği
Onur ŞATIR, Süha BERBEROĞLU

[12837] Kamera Optimizasyonunun Poligonal İHA Uçuşlarından 3B Modelleme Kalitesine Etkisi
Umut Güneş SEFERCİK, İlyas AYDIN, Mertcan NAZAR, Taşkın KAVZOĞLU

[12839] Topluluk Tabanlı Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Orman Yangını Duyarlılık Haritalaması: Hatay Örneği
Furkan BİLÜCAN, Alihan TEKE, Taşkın KAVZOĞLU

[12841] Optik İHA ile 3B Model Üretiminde Problematik Noktalar ve Çözüm Önerileri
Umut Güneş SEFERCİK, Mertcan NAZAR, İlyas AYDIN

[12846] Pléiades 1A Pankromatik Üçlü Bindirmeli Şerit Görüntülerinin 3B Konum Doğruluğunun Algılayıcıya Bağımlı Yöneltme Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Hüseyin TOPAN, Ali CAM, Bahattin ERDOĞAN, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

[12849] Habitat Bağlantılılığının Çizge Teorisi Temelli Peyzaj Metrikleri ile Değerlendirilmesi: Adana İli Örneği
Gülnihal KURT, Müge KÜLAHLIOĞLU, Süha BERBEROĞLU

[12850] Çok Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Derin Öğrenme ile Arazi Örtüsü Haritası Çıkarılması
İlyas YALÇIN, Gizem KARAKAŞ, Recep CAN, Sultan KOCAMAN, Sebastien SAUNIER, Clement ALBINET

[12851] Uydu Görüntülerinde MTF ve GIQE Değerlerinin Ölçümü
Şule TUNAHAN, Mustafa TEKE, Kaan KALKAN

[12855] Ay’ın Uzaktan Algılanması
Kaan KALKAN

[12856] Sentinel-2 ve Sentinel-3 Görüntülerinin Konum-Zamansal Kaynaştırılmasında Farklı Algoritmaların Performans Analizi
Fırat ERDEM, Uğur AVDAN

[12868] Kar Derinliği Tespitinde J2000 Hidrolojik Modelleme ve Radar İnterferometri Karşılaştırılması: Eğribük Alt Havzası Örneği
Okan YELER, Süha BERBEROĞLU, Cenk DÖNMEZ, Onur ŞATIR, Ahmet ÇİLEK

[12921] Açık Kaynaklı Bir Trafik Simülasyon Ortamının Geliştirilmesi
Abdullah KARAAĞAÇ

[12924] WEB Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
Rouhollah NASIRZADEHDIZAJI, Anıl OLGAÇ, Berkay ERAT

[12925] Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ve Çevresi için Atmosferik Aerosol Analizi
Kazım KABA, Cahit YEŞİLYAPRAK, Funda YÜZLÜKOĞLU

[12927] TUCBS Uyumlu Akıllı Kampüs Navigasyon Sistemi
Ayça TABAKOĞLU, Muammer ÖZKAN, Ekin Gönenç UYGUN, Berk ANBAROĞLU

[12928] Çanakkale Boğazındaki Müsilaj Olayının Sentinel Uydu Görüntüleri ile Tespiti
Fatih GÜN, R. Cüneyt ERENOĞLU

[12930] CBS Yöntemleri ile H-SAF Uydu Ürünleri Kullanılarak Taşkın Duyarlılık Alanlarının Belirlenmesi
Esin OĞUZ, Kahraman OĞUZ Erdem ERDİ

[12932] Yeni Nesil Akıllı Şehir Mimarisinde Güvenli Çok Taraflı Hesaplama Uygulamaları
Alper OZPINAR, Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Gökhan BİLGİN

[12934] İHA Görüntülerinden Konvolüsyonel Sinir Ağları ile Bina Hasar Tespiti
Gökçe Yağmur BUDAK, Meryem Sıla DOĞAN, Saygın ABDİKAN

[12935] Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyon Projesi Bileşenlerinin Değerlendirilmesi
Akın KISA, Emra SERT, Zeynep KOÇ, Fatih ERÇETİN, Fatma Merve KARAİSMAİL

[12937] Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Jeoloji Teması Genişletme Çalışmaları Kapsamında Jeoteknik Uygulama Şemasının Değerlendirilmesi
Tolga ÇAN, Erol GÜRCAN, Akın KISA, Nagehan KAÇKA, Ayhan KAVŞUT, Fulya BATTAL ŞAMİLOĞLU, Ezgi SARMUSAK

[12940] Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğü İzin/Lisans Uygulamaları
Hüseyin BAYRAKTAR,Ebubekir GÜNGEN, Hayal TERECİ ÇELİK

[12941] Makine Öğrenimi ve Uzaktan Algılama Verileri ile Arazi Kullanımındaki Değişikliklerin Analizi: Ankara İli Yenimahalle İlçesi Arazi Kullanımındaki Değişim
Mithat Emre KIBRIS

[12945] Akıllı Şehir Uygulamaları, Esenler Örneği
Hüseyin BAYRAKTAR, Selami SUNGUN, Bestami KARA, Eda SOYLU SENGÖR, Buket GÜLŞEN

[12950] İnsansız Hava Aracı Dronelar ile 3 Boyutlu Dijital Şehir Güncelleme Çalışması
Yasemin KILIÇ, Yasin TUTAK, Emra SERT, Akın KISA

[12951] EUMETSAT H SAF Uydu Tabanlı Optik Kar Kaplı Alan Ürünlerinin Doğrulaması Ve 2022 Yılı için Kar Kaplı Gün Anomalilerinin Tespiti
Semih KUTER, Çağrı KARAMAN, Mustafa Berkay AKPINAR, Zuhal AKYÜREK

[12953] İstanbul İli için Atmosferik Aerosolün Konumsal ve Zamansal Analizi
Gül Sevin PEKMEZCİ, Kazım KABA

[12954] Yeni Nesil Uydular ile Orman Yangınlarının Gözlemlenmesi – 2021 Muğla, Türkiye Yangınları
Sema ÇİL

[12960] Enerji İletim Hatlarının LİDAR Tekniği ile İhlalli Yapı ve Bitki Örtüsü Analizinin Yapılması
Adil Yasin BAŞTUĞ, Emre KILCI, Furkan DEMETGÜL, Hamza Erol DEMİRDEN

[12962] Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS) Faaliyetleri
Hüseyin BAYRAKTAR, Erkan KÖKSOY, Hakan GÜNGÖR, Yıldız İRAVUL, Birol ÖZCAN

[12963] Kent İçi Hareketlilik Analizi
Dursun Yıldırım BAYAR, Gökhan BİLGİN, Ömer Faruk ERİŞ, Pınar YILMAZ, Salih Evren ACAR, Hüseyin BAYRAKTAR

[12965] Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi (UASİS) İlk Bulgular
Murat ARSLAN, Mesut YILMAZ, Ahmet DURHAN, Reyhan ÇAKIR, İsra AKYAZI, Ahmet DOĞAN, Şevket CAN

[12966] Sanal Şehirler: Fiziksel Dünyanın Dijital Aynaları
Hüseyin BAYRAKTAR, Bestami KARA, Dursun Yıldırım BAYAR, Ömer Faruk ERİŞ

[12968] İklim Değişikliği Karşısında Kültürel Mirasın Risk Haritalaması
Şeyda BÜLBÜL, Özge YALÇINER ERCOŞKUN

[12982] Acıgöl Havzasının Drenaj Ağı Özelliklerinin Morfometrik Yöntemlerle İncelenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
İrfan AKAR, Cihan UYSAL

[12999] Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Yanmış Orman Alanlarının Belirlenmesinde Topografik Düzeltmenin Etkisi
Gül Nur KARAL NESİL, Nebiye MUSAOĞLU

[13006] Uygulama İmar Planlarının Topoğrafik Uygunluğunun İrdelenmesi
Bura Adem ATASOY, Fatih TERZİ, Bayram UZUN, Volkan YILDIRIM

[13013] Trafik Güvenliği Analiz Platformu
D. Yıldırım BAYAR, Gökhan BİLGİN, Salih Evren ACAR, Betül KASAP

[13024] Akıllı Şehirlerde Sürdürülebilir Gıda Arzına Yönelik Bir Yaklaşım, Dikey Tarım Uygulamaları
Mesut SAMASTI, İsmail ÖNDEN, Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Recep SAVAŞ, Bestami KARA

[13025] Peyzaj Sulama İhtiyacı ve Yeterliliğinin Uzaktan Algılama ile Tespiti: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü Örneği
Elif AK, Mehmet Akif ERDOĞAN

[13026] Uydu Görüntülerinin İyileştirilmesinde Geleneksel ve Derin Öğrenmeye Dayalı İki Yöntemin Karşılaştırılması
Nuri Erkin ÖÇER, Fırat ERDEM, Dilek KÜÇÜK MATCI, Resul ÇÖMERT, Gordana KAPLAN, Uğur AVDAN

[13027] Gayrimenkul Değerlemede Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Olanakları: Ankara, Gölbaşı Örneği
Bengisu ÇELİK, Mehmet TOPÇU

[13032] Fotogrametrik Nokta Bulutlarından Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Bina Çıkarımı
Onur Can BAYRAK, Melis UZAR

[13033] Frekans Oranı ve Kanıt Ağırlığı Metotları Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Analizi, Kayseri Küpeli Mahallesi Örneği
Talha TAŞKANAT

[13034] Bulut Kent Bilgi Sistemi
Dursun Yıldırım BAYAR, Yasemin KOÇ, Cem VAROL, Erkan ER, Salih Evren ACAR

[13043] Burdur Gölü Su Rezervi Değişiminin Optik ve Altimetre Verileriyle İzlenmesi
Yunus KAYA, Füsun BALIK ŞANLI, Saygın ABDİKAN

[13049] Gerçek Zamanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı 3B Su Kalitesi İzleme Platformu (Water Monitor): Gökova Körfezi
Kader BENLİ, Ceyhun ÖZÇELİK

[13214] Adres Yönetiminde Saha ile Çevrimiçi Çözüm: Erzurum Örneği
Murat ALTUNDAĞ, Ünal İNCİ, Mehmet Alper ÖZCAN, Ömer Lütfü AYDIN, Ahmet BUĞA, Resul AYYILDIZ

[13223] Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Teması Standartları için Genişletme Çalışmaları
Arif Çağdaş AYDINOĞLU, Akın KISA, Ezgi SARMUSAK, Ayhan KAVŞUT,

[150] Kamuda Bir CBS Projesi; Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES)
Yasin GÜLBAY, Ergün ERDOĞMUŞ

[151] 3B Modellemede Mobil Teknolojilerinin Kullanımı: Zağar Köprüsü Projesi
Yiğit Yüksel, Hürcan Atay