Yürütme Kurulu

  • Prof. Dr. Derya Maktav, İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Filiz Sunar, İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Erkan Beşdok, Erciyes Üniversitesi
  • Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Hüseyin Topan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
  • Prof. Dr. Fatmagül Kılıç, Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Çukurova Üniversitesi
  • Doç .Dr. Uğur Avdan, Anadolu Üniversitesi
  • Sekreterya, Dr. Kaan Kalkan, TÜBİTAK