11-13 Ekim 2010 | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Program | Bildiriler
Eş-Başkanlar: Prof. Dr. Derya MAKTAV (İTÜ) & Doç. Dr. Taşkın KAVZOĞLU (GYTE)
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Derya MAKTAV, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eş-başkan

Doç. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Eş-başkan
Prof. Dr. Filiz SUNAR, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. M. Halis SAKA, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Bahadır ERGÜN, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. İrfan SAYIM, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Füsun BALIK ŞANLI, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Yrd. Doç. Dr. Ozan ARSLAN, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Asiye Ülkü KUTLU, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Özkan TALAY, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Derya MAKTAV, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fatmagül BATUK, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz SUNAR, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gonca COŞKUN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Zübeyde ALKIŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent BAYRAM, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Çetin CÖMERT, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Coşkun ÖZKAN, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan BEŞDOK, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Murat YAKAR, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Doç. Dr. mustafa TÜRKER, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk REİS, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Yrd. Doç. Dr. Şinasi KAYA, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Cihangir AYDÖNER, TÜBİTAK