Konu: Gelişen Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerinin Kamu ve Özel Sektördeki Kullanımı – Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tarih: 18 Ekim 2012
Panel yürütücüsü: Prof. Dr. Derya MAKTAV, İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar:
Ertuğrul CANDAŞ, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı
Murat SANCAK, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi
Sedat BAKICI, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanı
Doç. Müh. Alb. Hakan MARAŞ, Harita Genel Komutanlığı
Alim KÜÇÜKPEHLİVAN, Başar Bilgisayar Sistemleri ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Panel kitapçığı