UZAL-CBS SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ

 

Uzaktan algılama, teknik anlamda, yeryüzündeki hedeflerle direkt temas etmeksizin, belirli
uzaklıklardan ve belirli algılayıcılarla (sensörlerle) o cisimlerin fiziksel özellikleri hakkında bilgi
elde etmek olarak tanımlanır. Yeryüzündeki hedefler denildiğinde, orman, ağaç, oto, bina, göl,
kent, bulut anlaşılabileceği gibi, sel baskını, orman yangını, hava kirliliği, erozyon, kentsel
büyüme gibi olaylar ve afetler de anlaşılabilir. Belirli uzaklıklar ise, algılayıcıların yerleştirildiği
platformlara göre (balon, İHA, helikopter, uçak, uydu, vb.) metre, onlarca, yüzlerce, binlerce ve
onbinlerce kilometre olabilir. Uzaktan algılamanın bugün ulaştığı çok geniş uygulama alanları
nedeniyle, uzaktan algılama veri ve yöntemleri çok disiplinli bir teknolojik yapının temel
unsurları haline gelmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ise konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan
bilgilerin toplanması, saklanması ve kulllanıcılara sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde
gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Bu teknoloji de uzaktan algılama gibi çok disiplinli bir kullanıcı
profiline sahip olduğundan farklı kullanıcılar tarafından zaman zaman farklı kavramlarla da
tanımlanabilmektedir.

Bu iki teknolojinin kombinasyonu ile uzaktan algılama verilerinin ve farklı formatlardaki çeşitli
yersel verilerin (referans verilerinin) entegrasyonu sağlanmakta, böylece verilerin
görselleştirilmesi, analizi ve yorumlaması daha efektif ve doğru yapılabilmektedir.

Uzaktan algılama ve CBS’nin ve bu iki teknolojinin kombinasyonunun temel alındığı UZAL-CBS
Sempozyum dizisinin ilki olan I. UZAL-CBS 2006 Sempozyumu, 27-29 Kasım 2006 tarihlerinde
Prof. Dr. Derya Maktav ve Prof. Dr. Filiz Sunar tarafından İTÜ’de düzenlenmiştir. Bu etkinliğin
başlamasının nedeni, 2006 yılında düzenlenen bir uluslararası toplantıda bir İTÜ öğrencisinin söz
alarak, bilimsel etkinliklerin, daha çok uluslararası nitelikte düzenlendiğini, ve de yurt dışında
düzenlendiğini, öğrencilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ise bu etkinliklere
özellikle maddi nedenlerle yeterli biçimde katılamadığını, maalesef yabancı dil konusunun da
ayrı bir sorun oluşturduğunu, dolayısıyla uzaktan algılama-CBS konularındaki gelişmelerden
yeterli biçimde haberdar olamadıklarını ifade etmesi olmuştur.

Sempozyumun ikincisi II. UZAL-CBS 2008, 13-15 Ekim 2008 tarihlerinde Erciyes
Üniversitesi’nde Prof. Dr. Erkan Beşdok başkanlığında, III. UZAL-CBS 2010, 11-13 Ekim 2010
tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu başkanlığında, IV. UZAL-CBS
2012, 16-19 Ekim 2012 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Doç. Dr. Hüseyin
Topan başkanlığında, V. UZAL-CBS 2014, 14-17 Ekim 2014 tarihlerinde Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde Prof. Dr. Fatmagül Kılıç başkanlığında ve son olarak da VI. UZAL-CBS 2016, 5-7
Ekim 2016 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’nde Prof. Dr. Süha Berberoğlu başkanlığında
düzenlenmiştir.

Sempozyum kapsamında güncel konuların işlendiği bir panel düzenlenmekte, davetli bildirilere
yer verilmekte, en iyi öğrenci ve sözlü/poster bildirilerine ödüller verilmekte, seçilen bildiriler
hakemli dergilerde yayınlanmaktadır.

Bilindiği gibi, ulusal sempozyumlarda sunulan Türkçe bildiriler, atama kriterlerinde ve akademik
teşvik işlemlerinde önemsenmemesine rağmen, geçen on yıldan fazla süre içerisinde, gerek
katılımcı sayısının ve bildiri kalitesinin, gerekse sempozyum düzenlemek için başvuruların sürekli
artması, bizlere sempozyumlara devam etmek konusunda büyük bir güç vermektedir.

Bu vesileyle, 18-21 Eylül 2018 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde
düzenlenecek olan VII. UZAL-CBS 2018 Sempozyumu için şimdiden yoğun bir çalışma temposuna
giren düzenleme kurulu başkanı sevgili meslektaşım Doç. Dr. Uğur Avdan’a ve ekibine başarılar
diliyorum.

Prof. Dr. Derya Maktav, İTÜ
UZAL-CBS Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı