Editör: Prof. Dr. Derya MAKTAV & Doç. Dr. Erkan BEŞDOK

[01] Yüksek Performanslı İşlem Kümelerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Önemi
Gürkan TUNA

[02] Türkiye E-Dönüşüm Süreci, Bu Süreçte Netcad’in Rolü & NetGIS Server
Tunç Emre TOPTAŞ

[03] Orman Mühendisliği Eğitiminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi
Günay ÇAKIR, Selahattin KÖSE

[04] İZGABİS: İZGAZ Altyapı Bilgi Sistemi
Alparslan KARAKUZU

[05] Destek Vektör Makineleri Kullanarak Arazi Örtüsünün Sınıflandırılması: Gebze Örneği
İsmail ÇÖLKESEN, Taşkın KAVZOĞLU

[06] Konumsal-Zamansal Dışarıdaki Elemanların da Düşünülmesiyle Orman Yangınlarının Modellenmesi
Berk ANBAROĞLU

[07] Bir Peri Bacasındaki Deformasyonun Yersel Lazer Tarama Teknolojisi ile Belirlenmesi
H.M.YİLMAZ, F.YİLDİZ, M.YAKAR, H.KARABÖRK, M.M.KAVURMACI, Ö.MUTLUOĞLU, A.GÖKTEPE

[08] Görüntü Sınıfladırmasında Doku Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi
A. ERENER, G. SARP , HSB. DÜZGÜN

[09] Yeni İllerimizden Olan Osmaniye’de Kentsel Gelişim Sürecinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi
Nuri SAĞIR, Fazıl NACAR

[10] Ethernet Üzerinden Veri Aktaran Sıcaklık/Nem Ölçüm İstasyonu Tasarımı ve Uygulaması
Serhan YAMAÇLI, Murat AKSOY, Mutlu AVCI

[11] Mağaza Yer Seçimi Optimizasyonu İçin CBS-Tabanlı Karar Destek Sistemi
Burçin BOZKAYA, Seda YANIK

[12] Tehlikeli Madde Taşıma Güzergahlarının Risk Analizi Yöntemleri ve CBS Araçları Yardımıyla Belirlenmesi
Burçin BOZKAYA, Ronay AK

[13] Orto-Rektifiye Edilmiş Hava Fotoğraflarından Genetik Algoritma İle Otomatik Bina Tespiti
Emre SÜMER, Mustafa TÜRKER

[14] Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Sınıflandırma ve Bölütleme Tabanlı Bir Yaklaşımla Otomatik Bina Tespiti
Emre SÜMER, Ahmet Tolga YILMAZ

[15] Dere Kenarı Koruma Kuşakları: Bir Dijital Arazi Modeli Uygulaması
Arif Oğuz ALTUNEL, Feyza AKYÜZ

[16]Özgür CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Burak BEYHAN, Burak BELGE

[17] Eğitim Amaçlı Özgür Fotogrametri Yazılımı E-FOTO
Hüseyin YURTSEVEN

[18] Doğa Bilimlerinde Özgür Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı İle Modelleme
Osman Yalçın YILMAZ

[19] Burdur-Ağlasun Yöresinde Yer Alan Bir Ormanlık Alandaki Bitki Türü Zenginliğinin ASTER Uydu Verisi Kullanılarak Tahmini
İbrahim ÖZDEMİR, Kürşad ÖZKAN, Özdemir ŞENTÜRK, Halil SÜEL, Ahmet MERT, Serkan GÜLSOY, Yunus ESER,  
M. Güvenç NEGİZ

[20] Doğalgaz Altyapı Bilgi Sistemi
Salih İŞİTMEZOĞLU

[21] Özgür CBS Yazılımı Geliştirme: QUANTUM GIS Örneği
Volkan Osman KEPOĞLU , Şebnem DÜZGÜN

[22] Tarım Alanlarının Uydu Görüntülerinden Görsel Belirlenmesinde Görüntü Zenginleştirme Yöntemlerinin Etkileri
Aslı ÖZDARICI, Zuhal AKYÜREK

[23] Ölüm Oranı Haritalarının Önemi ve Hazırlanması
Semra GÜNAY

[24] Mekâna İlişkin Güvenlik Algılamasının Haritalanmasında CBS Kullanımı
Ali YILMAZ, Semra GÜNAY

[25] CBS Kullanılarak Sivas Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Doğal Potansiyelinin Saptanması ve Uygun Tarım Alanlarının Belirlenmesi
Can Bülent KARAKUŞ, Demet DEMİROĞLU, Zekeriya SARITAŞ

[26] Uydu Görüntüleri İle Kentsel Gelişimin İzlenmesi
Eminnur AYHAN ,Özlem ERDEN

[27] Osmaniye’de Çözüm Bekleyen İmar Sorunları ve Kent Bilgi Sistemi İhtiyacı
Fazıl NACAR, Nuri SAĞIR

[28] Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Geometri Kütüphanesinin Geliştirilmesi
Murat HACIÖMEROĞLU, Hayri SEVER, Haşmet GÜRÇAY

[29] Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Destek Vektör Makineleri Sınıflandırma Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi
Dilek KOÇ SAN ,Mustafa TÜRKER

[30] Sulu Tarım Alanlarında Küçük Parselli Bitki Desenlerinin Uzaktan Algılanma Potansiyeli
A.Nejat EVSAHİBİOĞLU

[31] METEOSAT İkinci Nesil Uydu Görüntülerinin Yorumlanmasında Kullanılan Yenı Teknikler Ve MSGView Veri İşleme ve Görüntüleme Yazılımı
Aydın Gürol ERTÜRK

[32] Taşkın Araştırmalarında Çok Kriterli Karar Verme Analizi ve Hidrolojik Modellemelerin Uzaktan Algılama ve CBS Entegrasyonu İle Karşılaştırılması
İrfan AKAR, Derya MAKTAV

[33] Su Kemerlerinin 3D Modellenmesinde Uzaktan Algılama Ve CBS Kullanımı: Kurşunlugerme/İstanbul Örneği
Cihan UYSAL, Derya MAKTAV , James CROW

[34] Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Kent Bilgi Sistemi (KBS) İlişkisi
S.Savaş DURDURAN, Abdurrahman GEYMEN

[35] Türkiyede Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi
S. Savaş DURDURAN, Abdurrahman GEYMEN

[36] Ofiyolitik Seriyi Oluşturan Birimlerin Litolojik Haritalanması: Eldivan (Çankırı) Ofiyoti Örneği
Önder KAYADİBİ, Ender SARIFAKİOĞLU, Yıldırım DİLEK, Esra ESİRTGEN

[37] Mineral Haritalamada Bant Oranlama ve Crosta Metotları İle Elde Edilen Sonuçların Jeoistatiksel Olarak Karşılaştırılması
Önder KAYADİBİ

[38] Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY) ve Cografi Bilgi Sistemlerinin Rolü: Beyşehir Gölü Örneği
S.Savaş DURDURAN, Çiğdem ÇİFTÇİ

[39] Biyolojide CBS Kullanımına Bir Örnek: Anadolu Sıvacısı (SİTTA KRUEPERİ, AVES) İçin CBS Tabanlı Yayılış Modellemesi
Tamer ALBAYRAK

[40] Çok Zamanlı LANDSAT Uydu Görüntüleri Kullanılarak Büyük Menderes Grabenindeki Tarım Alanlarının Özelliklerinin ve Değişiminin Belirlenmesi
Dolunay GÜÇLÜER, İrfan AKAR, Yasemin ÖZDEMİR

[41] Helikopterler İçin Engel Tespit ve Uyarı Sistemleri
Feza BÜYÜKŞAHİN ÖNCEL , Sevi İNCE, Fatih OVALI

[42] Temel-Düzey Pankromatik QuickBird Görüntüsünün Farklı Sensör Modelleri Kullanılarak Orto-Rektifikasyonu
Ali Özgün OK, Cem GÜLLÜOĞLU

[43] Kriter Tabanlı Görüntü Kaynaştırma Yöntemi
Oğuz GÜNGÖR

[44] EO–1 Hyperion Görüntülerinde Spektral Kalibrasyon Ve Atmosferik Düzeltme
Müfit ÇETİN, Nebiye MUSAOĞLU

[45] CBS Kullanılarak Dijital Yüzey Modelleri İle Havza Sınırlarının Belirlenmesi
Fulya Başak GEZE, Gizem İNCE, Derya MAKTAV, E. Beyhan YEĞEN, Bihrat ONÖZ

[46] Armutlu Yarımadasında Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi
Mehmet Ali ÖZDEMİR. Muhammet BAHADIR

[47] Hersek (Yalova) Deltasında Antropojen Değişimlerin CBS İle Analizi
Mehmet Ali ÖZDEMİR, Muhammet BAHADIR

[48] Erciyes Volkanik Ana Materyali Üzerinde Oluşmuş Toprakların Mineral Bileşim İndeks Haritalarının Geliştirilmesi
Hakan Mete DOĞAN, Kenan KILIÇ, Yusuf ADAK, Orhan Mete KILIÇ

[49] Sürdürülebılır Yerleşİm Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Belirlenmesi: Rize İli Örneği
Selçuk REİS, Cenap SANCAR, Recep NİŞANCI, Mustafa ATASOY, Ali YALÇIN,
Temel BAYRAK, Semih EKERCİN

[50] BİLSAT I Uydu Yörüngesinin İrdelenmesi
Eren ERDOĞAN , M. Onur KARSLIOĞLU , Serkan URAL

[51] SAR Görüntülerinin (PALSAR VE RADARSAT-1) Multispektral Spot Görüntüsü İle Birleştirilmesi: Sonuç Görüntülerin Karşılaştırmalı Analizi
Saygın ABDİKAN, Füsun BALIK ŞANLI

[52] Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Hazine Taşınmazlarının Yönetiminde Kullanımı
Hakan GÜNGÖR, Ulaş ANKITCI, Uluç ÇAĞATAY

[53] Mekânsal Uygulamalar İçin Veri Madenciliği Yaklaşımı
Mevlüt UYAN, Tayfun ÇAY

[54] Orman Örtüsünün Sınıflandırmasında Doğrusal Karma Model Uygulaması
Muhittin İNAN

[55] Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Orman Yollarında Sanat Yapısı İhtiyacının ve Konumunun Belirlenmesi
Tolga ÖZTÜRK, Necmettin ŞENTÜRK, Mustafa AKGÜL

[56] Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ankara İli Keçiören Bölgesi Mikrobölgeleme Haritalarının Oluşturulması
Can KARAVUL, Tanju YILMAZ, Alper KIYAK

[57] Bulanık Mantık Sistemi İle Yapılan Adapazarı İli Zemin Sınıflama Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması
Alper KIYAK, Can KARAVUL

[58] BİLSAT I Uydu Görüntüleri İçin Diferansiyel Rektifikasyon Parametrelerinin Düzeltilmesi
Önder Halis BETTEMİR, Mahmut Onur KARSLIOĞLU

[59] Direk Lineer Trasformasyon Yönteminde Yapay Zeka Tekniklerinin Uygulanması
Emre BENDEŞ, Coşkun ÖZKAN

[60] İnersiyal Navigasyon Sistemleri (INS)
Erkan BEŞDOK , Ali Erdem ÖZÇELİK


[61] Atmosferik Su Buharına Bağlı Lokal Split-Window Algoritması Kullanılarak Yer Yüzey Sıcaklığının Hesaplanması
B. Yiğit YILDIZ, Mehmet ŞAHİN, Ozan ŞENKAL, H. Mustafa KANDIRMAZ, Vedat PEŞTEMALCI

[62] Video ve GPS Tabanlı Navigasyon
H. Mustafa PALANCIOĞLU, Tuba KURBAN

[63] Arazi Toplulaştırma Projelerinde Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Verilerinden Yararlanma Olanakları
Nurullah KIZILOK

[64] Çoklu-Odaklı Resimlerin Birleştirilmesi İçin Bölge Tabanlı Bulanıklaştırmaya Dayalı Yeni Bir Metod
Veysel ASLANTAŞ, Ayder BULATOV, Rifat KURBAN

[65] Buhar Basınç Açıklığının Uydu Verileriyle Hesaplanması
Mehmet ŞAHİN, B. Yiğit YILDIZ, H. Mustafa KANDIRMAZ, Vedat PEŞTEMALCI,
Ozan ŞENKAL

[66] SRTM Verilerine Dayalı Ülke Bazında 3″×3″ Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması: Proje Sonuçları
İ. Öztuğ BİLDİRİCİ, Aydın ÜSTÜN, Necla ULUĞTEKİN, H. Zahit SELVİ, İlkay BUĞDAYCI, A. Özgür DOĞRU

[67] Arazi Örtüsünü Temsil Eden Coğrafi Veritabanının Tasarlanması
Arif Çağdaş AYDINOĞLU , Tahsin YOMRALIOĞLU

[68] Kentiçi Trafikten Kaynaklanan Gürültülerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Haritalandırılması: Isparta Kenti Örneklemesi
Erhan ŞENER, Nihat MOROVA, Erkan POLAT, Serdal TERZİ, Sercan SERİN

[69] Afet Bilinci ve Afeti Yönetmek
Tarık İLHAN

[70] SPOT 2 Uydu Görüntüleri İle Orman Yanıgını Analizi: Bodrum Örneği
Kerem ESEMEN , Filiz SUNAR

[71] Uydu Görüntüleri İle Karlı Alan Değişim Analizi: Kaçkar Örneği
Kerem ESEMEN , Merve GÜÇİN , Filiz SUNAR , Vural YAVUZ

[72] Antalya Su ve Atıksu Bilgi Sistemi: ASAT-BİS
Erkan DEMİRBAŞ, Tuğba ÖZDEN, İbrahim PALANCI, İsmail DEMİREL

[73] Tarihi Yarımada’nın Görüntü ve Yersel Lazer Tarama Verilerinin Sentezi İle Dökümantasyonu ve 3-Boyutlu Kent Modelinin Üretimi
Sançar BUHUR, Gürcan BÜYÜKSALİH, İbrahim BAZ

[74] İstanbul’un JICA İle Belirlenen İlçelerinin (Fatih Ve Küçükçekmece) Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Projelerinin, Uzaktan Algılama ve CBS Verilerinin İnternet Ortamında Sunumu
Selahattin TAŞPINAR, Hüseyin YAZAR, Şeyma SÜMER, Gürcan BÜYÜKSALİH

[75] Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi
Abdurrahman GEYMEN, Erkan BEŞDOK, Ü. Haluk ATASEVER

[76] Uzaktan Algılama Projelerinde Uydu Görüntüleri: Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Yeni Teknolojilere Bir Bakış
Ayşe Yücel ERBAY

[77] Arkeolojide Uzaktan Algılama ve CBS Entegrasyonu
Derya MAKTAV, James CROW, Celal KOLAY, Beyhan YEĞEN, Bihrat ÖNÖZ, Filiz SUNAR, Gonca COŞKUN, Haluk KARADOĞAN, Murat ÇAKAN, İrfan AKAR, Cihan UYSAL, Dolunay GÜÇLÜER, Başak GEZE, Gizem İNCE

[78] Yukarı Seyhan Havzası Orman Meşcerelerinde NASA-CASA Modeli Kullanılarak Verimlilik ve Karbon Bütçesinin Modellenmesi
Süha BERBEROĞLU, H. Sibel TAŞKINSU MEYDAN, Cenk DÖNMEZ

[79] Deniz Yağ Kirliliğinin Tespiti İçin Yapay Zeka Optimizasyon Yöntemlerinin Genelleştirilmiş Lineer Model Sınıflandırmasında Kullanımı
Coşkun ÖZKAN, Filiz SUNAR


[80] Video Kaynaklı Otomatik-Panoramik İmge Çatımı ve İnersiyal Konumlandırıcı Tabanlı VR Sunumu
Erkan BEŞDOK, Tuba KURBAN

[81] Google Earth Map Tabanlı HMD Destekli 3B Uçuş Simülatörü
Tuba KURBAN, Erkan BEŞDOK

[82] Yerel Yönetim Uygulamaları Kayseri Melikgazi Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları
Murat BULUT, Mehmet SOYGÜLLÜCÜ, H. Mustafa PALANCIOĞLU, Coşkun ÖZKAN