SONUÇ RAPORU

VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018), ülkemizin farklı üniversitelerinden, kamu ve özel kuruluşlarından 265 kayıtlı katılımcı ile 18-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon sorumluluğunu Anadolu Üniversitesi adına üstlenen Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi’nin bölünme sürecinde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bir parçası haline gelmiş ve sempozyumu Eskişehir Teknik Üniversitesi adına Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği) ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ortak girişimiyle düzenlemiştir. VII. UZAL-CBS 2018 Sempozyumu’nun, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği ilk etkinlik olması da düzenleme kurulu adına sevindirici ve teşvik edici bir etken olmuştur.

Sempozyum 22 düzenleme kurulu üyesi, 41 bilim kurulu üyesi ve öğrencilerinde yer aldığı 30 kişilik bir ekiple düzenlenmiştir. Oturumlar, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi binasında yapılmış, oturumlar için üç konferans salonu kullanılmıştır. Sempozyuma toplam 162 bildiri başvurmuş ve bu bildirilerin 132’si kabul edilmiştir. Kabul edilen bildirilerin 104 tanesi sözlü sunum 28 tanesi de poster sunum olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirilmeye alınan bildirilerden 102 sözlü sunum ve 26 poster sunum sempozyuma iştirak etmiştir. Bildiriler, 21’i eş zamanlı 22 sözlü ve 1’i poster oturumu olmak üzere toplam 23 oturumda sunulmuştur. Bildiler içeriklerine göre uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları, görüntü işleme ve sınıflandırma, hiperspektral uygulamalar, 3B Modelleme, RADAR-LIDAR-optik uygulamaları, coğrafi veri yönetimi ve yasal mevzuatlar, hidroloji ve jeoloji uygulamaları, orman ve tarım uygulamaları, fotogrametri ve insansız hava araçları, afet yönetimi, çevresel uygulamalar, bilişim uygulamaları ve veri analizi başlıkları altında gruplanmışlardır. Sempozyuma iştirak eden tüm bildiriler birer DOI numarası alındıktan sonra, ISBN numaralı e-kitap olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kabul edilen tam metinler içinden seçilecek olan çalışmalar, ‘Photogrammetric Engineering & Remote Sensing’ dergisinde hakem sürecinden geçtikten sonra basılacaktır.

Açılış töreni Eskişehir Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, sempozyum eş-başkanı Doç. Dr. Uğur AVDAN (ESTÜ), sempozyum eşbaşkanı Prof. Dr. Derya MAKTAV’ın (İTÜ) konuşmalarıyla başlamış sonrasında Ohio State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper YILMAZ davetli konuşmacı olarak sunumunu yapmıştır. Teknik oturumlara geçilmeden önce sempozyuma platin sponsor olarak destek veren Here firmasının, altın sponsor olarak destek veren ESRI, Atay Mühendislik ve gümüş sponsor olarak destek veren NETCAD firmalarının temsilcileri konuşmacı olarak yer almışlardır.

Sempozyum kapsamında “Farklı Meslek Disiplinleri Perspektifinden Uzaktan Algılama – CBS” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Panelistlerin Prof. Dr. Filiz SUNAR (İTÜ), Prof. Dr. Zafer ASLAN (İstanbul Aydın Üni.), Prof. Dr. Yusuf KURUCU (Ege Üni.), Prof. Dr. Alper YILMAZ (Ohio State Uni.), Prof Dr. Hayriye Eşbah TUNCAY’ın (İTÜ) olduğu panel, Prof. Dr. Derya Maktav moderatörlüğünde yoğun bir dinleyici katılımı ile gerçekleşmiştir.

Kapanış oturumunda sempozyum eş-başkanı Prof. Dr. Derya MAKTAV, eş-başkan Doç Dr. Uğur AVDAN ve davetli konuşmacı Prof. Dr. Alper YILMAZ’ın konuşmalarından sonra UZAL-CBS 2018’de sözlü sunum, poster sunum ve öğrenci sunumlarında ilk üçe girenlerin ödül töreni yapılmıştır. Sempozyumda en iyi sözlü sunum birinciliğine “Dijital Yüzey Modelinden Turuçgil Meyve Ağaçlarının Tespiti, Çıkarımı ve Kümelenmesi” adlı bildirisi ile Ali Özgün OK ve Aslı ÖZDARICI OK, en iyi öğrenci sunum birinciliğine “Meteoroloji Radarı Görüntülerinden Üç-Boyutlu Geriçatım ve Görselleştirme” adlı bildirisi ile Mustafa PESEN ve Uğur Murat LELOĞLU, en iyi poster sunum birinciliğine “Sentinel-1 PolSAR ve Sentinel-2 Optik Uydu Görüntülerinin Füzyon ile Sınıflandırılması” adlı bildirisi ile Emine AÇIKSARI, Özgün AKÇAY, E. Özgür AVŞAR layık görülmüştür. 2020 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenecek olan UZAL-CBS 2020 hakkında bir tanıtım sunumu da yapılarak sempozyumun üç günlük teknik bölümü sonlanmıştır.

Sempozyum ilk gününde fuaye alanında yapılan açışı kokteyli, ikinci gününde düzenlenen gala yemeği ve dördüncü gününde yapılan Balmumu Müzesi, Tarihi Odunpazarı Evleri, Kurşunlu Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Planetaryum ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezine yapılan geziyle renklenmiştir.

Sempozyum, özel sektörün ve kamu kurumlarının değerli temsilcileri tarafından desteklenmiştir. Destek veren özel sektör temsilcileri: Here, ESRI, Atay Mühendislik, PhaseOne, Netcad, GeoBilgi, Akropol, Dataes, Espark, Nik Sistem, Başarsoft, Graftek, Geoldo, Paksoy, Seza Teknik Cihazlar, Jeo Dijital, Voxel Sensing firmalarıdır. Destek veren kamu kurumları ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, TÜRKSAT, ve TÜBİTAK UZAY’dır.