Konu: Farklı Meslek Disiplinleri Perspektifinden Uzaktan Algılama-CBS
Tarih: 19 Eylül 2018
Panel yürütücüsü: Prof. Dr. Derya Maktav, İstanbul Teknik Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof.Dr. Zafer Aslan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü
Prof.Dr. Filiz Sunar, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tuncay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Prof. Dr. Alper Yılmaz, The Ohio State University, Department of Civil, Environmental and Geodetic Engineering, Department of Computer Science and Engineering (by courtesy)

Panel kitapçığı