Editör: Prof. Dr. Derya MAKTAV & Doç. Dr. Uğur AVDAN
ISBN: 978-605-69034-0-3
Program
Bildiriler Kitabı
[5470] Orman Ağaç Sınır Ekotonu Değişimlerinin Meşcere Haritaları İle CBS Teknikleri Kullanılarak İzlenmesi
Maliheh AREKHİ, Ulaş YUNUS OZKAN, Ahmet YEŞİL, Füsun BALIK ŞANLI

[5817] Tarihi Hava Fotoğraflarından Üretilen Yoğun Nokta Bulutlarından Kentsel Alan Değişimlerinin Belirlenmesi
Cihan ALTUNTAŞ

[5890] Çok Aşamalı Ortanca Süzgeç Yöntemine Dayalı Bir Yaklaşım
Pelin ALTINIŞIK, Erhan ERGÜN

[5911] Eşdeğer Analiz Yöntemi İle Belirlenen Zeminin Büyütme Değerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması: Eskişehir Örneği
Ebru CİVELEKLER, D. Volkan OKUR, Kâmil B. AFACAN

[5915] Jeotermal Kaynakların ve Tesislerin CBS Yöntemleri Kullanılarak İrdelenmesi: Eskişehir Örneği
Mehtap ÖZENEN KAVLAK, Emrah PEKKAN, Saye Nihan ÇABUK

[5959] Jeolojide Fotogrametrinin Kullanımı ve Yakın Resim Fotogrametri Yöntemi İle Kayaçların Modellenmesi
Fatih TUZLU, Mehmet ÖZÇELİK

[6079] GSM ve GPS Tabanlı Araç Takip ve Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
Özkan KAYA, Okan FISTIKOĞLU

[6093] CBS ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Güneş Enerji Santrallerinin Yerlerinin Belirlenmesi: Menemen Örneği
Hüseyin KOCA, Melis UZAR

[6102] Korunan Alanların Zamansal Değişiminin Landsat Uydu Görüntüleri İle Analizi: İğneada Longoz Ormanları Örneği
Merve TOKER, Filiz SUNAR

[6108] Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılmasında Gelişmiş Karar Ormanı Toplu Öğrenme Algoritmalarının Performans Analizi
İsmail ÇÖLKESEN, Ömer Habib ERTEKİN

[6109] Dijital Yüzey Modelinden Turunçgil Meyve Ağaçlarının Tespiti, Çıkarımı ve Kümelenmesi: Bütünleşik Bir Sistem
Ali Özgün OK, Aslı ÖZDARICI OK

[6113] Farklı Çözünürlüklerdeki Uydu Görüntüleri ve Büyük Ölçekli Haritalardan Yararlanarak Ekili Alanların İzdüşüm ve Yüzey Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Kadriye Cansu BERBER, Füsun BALIK ŞANLI, Melih BAŞARANER

[6116] Adana Seyhan Baraj Gölü Alanının Mevsimsel Değişiminin Yapay Sinir Ağları İle Analizi
Niyazi ARSLAN, Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ, Cenk DÖNMEZ, Aliihsan ŞEKERTEKİN

[6119] Yüzey Sıcaklığı ve Spektral Yanma İndekslerinin Orman Yangını Analizinde Kullanımı
Emre ÇOLAK, Filiz SUNAR

[6120] LiDAR Verisinden Otomatik Bina Çatı Düzlemi Çıkarmada RANSAC Algoritmasının İyileştirilmesi
Sibel CANAZ SEVGEN, Fevzi KARSLI, Norbert PFEIFER

[6121] Uzaktan Algılama Görüntülerinden Tarımsal Kuraklığın Belirlenmesi
Ali Levent Yağcı

[6125] Görüntü Sınıflandırma Arayüzü: Python ve K-Ortalama Yöntemi
Recai Alper EMEK, Emre AKKANAT, Fatmagül KILIÇ GÜL

[6126] 1/25 000 Ölçekli Standart Topoğrafik Haritalardan Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerin Doğruluk Analizi
Semih YILDIZ, Zuhal AKYÜREK, Abdurrahim AYDIN

[6128] Tarihi Yapıların Dokümantosyonunda Yersel ve Görüntü Tabanlı Nokta Bulutlarının Birlikte Kullanılması
Yasin TOSUN, Murat UYSAL

[6132] Yükseklık Tabanlı Bölütlenmış Lidar Verilerinden Otomatık Bina Çıkarımı
Samed ÖZDEMİR, Zeynep AKBULUT, Hayrettin ACAR, Fevzi KARSLI

[6134] Sentinel-2A Çok Spektralı Görüntülerden İkili Kar Örtüsü Haritalaması İçin İlk Doğrulama Sonuçları
Semih KUTER, Zuhal AKYÜREK

[6135] Afet Yönetimi Döngüsüne Üniversite Gençliğinin Dâhil Edilmesi: IUSARC Örneği
Yusuf EKER

[6137] İHA Tabanlı Oyulma Ölçümleri İle Köprü Çoklu Afet Performansının Değerlendirilmesi
Orkan ÖZCAN, Okan ÖZCAN

[6138] Menderesli Nehirlerdeki Morfodinamik Süreçlerin İHA Ölçümleri İle Değerlendirilmesi
Orkan ÖZCAN, Semih Sami AKAY

[6142] Trafik Sinyalizasyon Envanterinin Coğrafi Bilgi Sistemine Dönüşümü ve Entegrasyonu
Yunus Emre ÖNDER, İbrahim PAZARBAŞI, Serhat Gürkan YILMAZ

[6147] Mezarlık Otomasyon Projesi
Şeyda AKAR, Damla YETGİN

[6148] Mercan Resiflerinin Sualtı Fotogrametrisi İle 3 Boyutlu Modellenmesi
Fitnat KÖSEOĞLU, Sultan KOCAMAN

[6152] Orta Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Değişim Saptama İle Yanmış Orman Alanların Haritalanması
İbrahim TAŞCI, Zehra YİĞİT AVDAN, Uğur AVDAN, Resul ÇÖMERT

[6153] Kentsel Karar Verme Yöntemlerinin İyileştirilmesine Bir Örnek
H.Melis ÖZÇATAL, Hakan UYGUÇGİL

[6154] Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Sınıflarının Sentinel-2 Görüntüsü ve Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemiyle Belirlenmesi
Fatmagül İRFANOĞLU, Filiz BEKTAŞ BALÇIK

[6157] İstanbul Parlaklık Sıcaklığının Mekan-Zamansal Değişimlere Bağlı Olarak İzlenmesi
Baturalp ARISOY, Filiz BEKTAŞ BALÇIK

[6160] Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması: Mardin Midyat Örneği
Gülçin YAĞMAHAN, Fatih GÜLGEN

[6161] Yükseklik Verilerinin Kullanılabilirliği ve Kalitesi: Endüstriyel Durum Çalışması
Karani KARDAŞ

[6163] CORINE Sınıflandırmasının Tematik Doğruluk Analizinde LUCAS Metodolojisinin Kullanımı
Fulya Başak SARIYILMAZ, Nebiye MUSAOĞLU

[6165] Yasadışı Yapılaşmanın LIDAR Verileri ve İmar Planlarının Karşılaştırılması İle Saptanması
Beril VAROL, Elif Özlem YILMAZ, Derya MAKTAV, Serdar BAYBURT

[6166] Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kavramsal Aylık Yağış-Akış Modeli
Kader BENLİ, Okan FISTIKOĞLU

[6167] Hiperspektral Görüntülerin Oto-Kodlayıcı Derin Öğrenme İle Sınıflandırılması
Mehmet Akif GÜNEN, Ümit Haluk ATASEVER, Erkan BEŞDOK

[6170] NDVI Zaman Serisi Görüntülerinde Değişkenliğin İzlenmesi
Hakan YILDIZ, Ediz ÜNAL, Metin AYDOĞDU

[6174] Açık Maden Saha Sınırlarının Piksel Tabanlı ve Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri İle Çıkarımı
Abdullah Harun İNCEKARA, Ahmet DELEN, Tolga BAKIRMAN, Bülent BAYRAM, Dursun Zafer ŞEKER

[6179] Pléiades Uydu Görüntüsünün Hava Lidar Verileri Entegrasyonu İle Nesne Tabanlı Sınıflandırılması ve Doğruluk Analizi
Sedanur GÜRDAL, Füsun BALIK ŞANLI, Serdar BAYBURT

[6180] 3B Yüz Tanımada Kilit Nokta Temelli Algoritmaların Kullanım Olanaklarının Araştırılması ve Doğruluk Analizi
Muhammed Enes ATİK, Zaide DURAN, Bülent BAYRAM

[6181] 3 Boyutlu Şehir Modeli Oluşturma ve Web Tabanlı Görselleştirme
Mehmet BÜYÜKDEMİRCİOĞLU, Sultan KOCAMAN, Ümit IŞIKDAĞ

[6183] Hava Lidar Nokta Bulutu Verilerinin Analizi ve Web Ortamında Sunumu
Enes KALPAKOĞLU, Latif KILIÇ, Serkan URAL, Berk ANBAROĞLU,Sultan KOCAMAN

[6184] Esgaz&İzmirgaz Bütünleşik Altyapı Bilgi Sistemleri Projesi: Web Tabanlı CBS Uygulaması Örneği
Sultan Gökçen BİLGEN, Fulya DEMİRCİOĞLU, Erdem ÖZAŞIK, Ender SUNERLİ4, Cemal YILDIZ, Gürhan TIRAŞCIOGLU

[6185] Adres ve Adresin Mekânsal Yönetimi; Ordu Büyükşehir Belediyesi Örneği
Abdullah ÖZDEMİR, Aysun GÜL, Arzu ÖZDEMİR

[6186] Toplu Taşıma Güzergâhlarının Belirlenmesinde CBS Olanaklarının Kullanılabilirliği
Abdullah ÖZDEMİR, Arzu ÖZDEMİR

[6190] Dalaman Çayı Drenaj Havzası’nın Morfometrik İndisler Kullanarak Hidrolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Aytekin ERTEN, Alper GÜRBÜZ

[6191] Marmara Gölü (Manisa) Alansal Değişiminin UA ve CBS İle Analizi
Mehtap BAYRAK

[6193] Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonuyla İklimsel Değişimlerin Beyşehir Gölü’ne Etkilerinin İncelenmesi, Orta-Batı Anadolu
Esra GÜRBÜZ, Nizamettin KAZANCI, Klaus ARPE, Suzanne A. G. LEROY, Zeynep ERGUN, Koray KOÇ, Özgür YEDEK, Tahsin Onur YÜCEL, Alper GÜRBÜZ

[6195] Açık Kaynaklı Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi
İlyas YALÇIN, Sultan KOCAMAN

[6201] Bağlantılı Verilerin Yayınlanması ve Görselleştirilmesi
Gülten KARA, Cemre YILMAZ, Deniztan ULUTAŞ KARAKOL, İsra AKYAZI, Çetin CÖMERT

[6203] Türkiye’de Taşınmaz Satış Fiyatları Sicili Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi
Elif TAŞ ARSLAN, Volkan ÇAĞDAŞ

[6204] Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi İle Şanlıurfa İl Merkezi’nin Taşkın Alanlarının Belirlenmesi
Reşit GERGER, Mustafa TANRIVERDİ

[6209] Arazi Tahribatının Dengelenmesi Bilimsel Kavram Çerçevesi Kapsamında Collect Earth Metodolojisinin Değerlendirilmesi
Ayhan ATEŞOĞLU, Ahmet ŞENYAZ

[6210] Sarıot Gölü (Polyesi Havzasının Jeomorfometrik Analizi
Muhammet Emin ÇAYIR, Muhterem KÜÇÜKÖNDER

[6217] Petrol Kökenli Alterasyonlar ve Jeotermal Alterasyonların Uzaktan Algılama Teknikleri İle Belirlenmesi: Alaşehir (Manisa) İlk Sonuçlar
Elif AYDIN

[6227] Kaynaşlı İlçesi İçin Deprem Tabanlı Kayıp Tahmini
Hüseyin BAYRAKTAR

[6235] Derin Öğrenme Yöntemleri İle Yüz Görüntülerinden Yaş Kestirimi
Yusuf Çağrı DAŞKIN, Füsun BALIK ŞANLI, Taşkın ÖZKAN, Hakan KARTAL

[6301] Orta Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri İle Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Simülasyonu (2025-2055)
Merve Ersoy Mirici, Süha Berberoğlu

[6308] Yüksek Konum Doğruluklu Nokta Bulutu Sağlayan Hava Kaynaklı Lazer İHA Üretimi ve Veri Kalitesinin Değerlendirmesi
Umut G. Sefercik, Serkan KARAKIŞ, CAN ATALAY

[6342] Heyelan Afetinin Yapılar ve Topografya Üzerinde Bıraktığı Etkiler: Yukarı Ağcagüney Örneği (Samsun)
Emre ÇOŞKUNLU, Aytek ERSAN, Erkin TEKİN, Emre DOĞRAMACI, Kıvanç ÇALIŞKAN, K. GÖKHAN SANCAK, Levent UÇARLI

[6362] Blockchain Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
Arif Furkan MENDİ, Alper ÇABUK

[6403] Worldview-2 Görüntüsü Kullanılarak Nesne Tabanlı Görüntü Analizi ve Taguchi Optimizasyon Tekniği İle Yarı Otomatik Bina Çıkarımı
Hasan TONBUL, Taşkın KAVZOĞLU

[6432] Google Earth Görüntülerinin Detaylı Toprak Etütlerinin Hazırlık Aşamasında Kullanımlarının Araştırılması, Mekansal ve Zamansal Değişimlerin Belirlenmesi
Yavuz Şahin TURGUT, Suat ŞENOL

[6439] Sabit Kanatlı İnsansız Hava Araçlarında (İHA) Kanat Tasarımının Uçuş Süresi, Manevra Kabiliyeti, Kalkış Hızı (Vstall) Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Ersin AKŞAR, Serdar SELİM

[6440] Tam Dalga Boyu LiDAR Verileri İle Bitki Örtüsü Sınıflandırma Olanaklarının Araştırılması
Ayşe Buşra KURTAK, Naci YASTIKLI

[6448] 2015 ve 2017 Tuz Gölü Kampanya Verilerini Kullanarak Göktürk-2 Bantlarına Ait Radyometrik Kazançların Kıyaslanması
Hüsne Seda DEVECİ, İsmail Hakkı DEMİRHAN

[6459] Kültürel Miras Belgelemesinde Çok Disiplinli Eğitim Tasarımı ve Sivil Bilim Yaklaşımı
Nusret DEMİR, Havva İŞKAN IŞIK, Mustafa KOÇAK, Namık Kemal SÖNMEZ, Bülent BAYRAM, Esin KULELİ, Berk ANBAROĞLU, Ercüment AKSOY, Hasan Bora YAVUZ, Mustafa ERTÜRK, Mesut ÇOŞLU,Murat UYSAL, Gökhan KILIÇ, Alper AŞINMAZ, Aysel OVALIOĞLU, Aysun TUNA, Birce KÖKSAL, Berrin DİKERLER, Canan KARATAŞ YÜKSEL, Cansu DEVRİM, Cavit Onur DOĞAN, Duygugül AKSU, Ebubekir KARAKOCA, Fatma GÖK, Mehmet Can DENİZ, Mertcan ÖNTÜRK, Nazime Tilbe ŞAŞMAZ, Nevra ARSLAN, Nisa YILMAZ ERKOVAN, Özge BOZKURTOĞLU ÖZCAN, Özgür GEMİCİ, Pelin ALTINTAŞ, Ramazan Alper KUÇAK, Sefa AK, Selen OY, Semih ORHAN, Semih ÜNAL, Serhat KARAKAYA, Yeliz PAMUK, Yiğit Emre Kaan YILMAZ,Dursun Zafer ŞEKER,Sultan KOCAMAN

[6467] GeoEtrim 2018 C# Sürümü: Görüntü Temelli Konum Bilgisi Üretimi İçin Yazılım Geliştirilmesi
Yunus Emre ELKAR, Hüseyin TOPAN

[6504] Göktürk-2’nin Mutlak ve Çapraz Radyometrik Kalibrasyon Katsayılarının Belirlenmesi
İsmail Hakkı DEMİRHAN, Ziya TELATAR

[6530] Kentsel Büyüme Simülasyon Model Doğruluğunun Farklı Kalibrasyon Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması
Derya KOTAY, İsmail Ercüment AYAZLI, Ahmet Emir YAKUP

[6623] Türkiye’deki Belediyelerin Kent Bilgi Sistemleri Açısından Değerlendirilmesi
C. Bertan GÜLLÜDAĞ, Ercüment AKSOY

[6650] Yapay Sinir Ağları İle Helikopter Pisti Tespiti
Emre BAŞESKİ

[6652] Güneydoğu Karadeniz Deniz Alanlarında Radar Uzaktan Algılama Yöntemiyle Hidrokarbon Sızıntıları Tespiti
Ayça KARAÇAY

[6655] Sınır İhlalleri Kapsamında, Muhtemel Geçiş Güzergâhlarının Otomatik Olarak Belirlenmesi
Alican GÖKBUA, Serdar SELİM

[6659] Fraktal Boyut ve Lakünarite İndeksi İle Corıne Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflarının Mekânsal Değişimlerinin Analizi: Ankara Örneği
Derya ÖZTÜRK, Fatmagül KILIÇ-GÜL

[6661] Gönüllü Coğrafi Bilgi, Sivil Bilim ve Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
Hacer Kübra SEVİNÇ, İsmail Rakıp KARAŞ

[6662] Multispektral Görüntü Serilerinden Bozkırların Tespiti
Leili NABDEL, Semiha DEMİRBAŞ ÇAĞLAYAN, Uğur S. ZEYDANLI, Uğur Murat LELOĞLU

[6663] Hidrokarbon Aramacılığında Çizgiselliğin Bulunması İçin Bir Yöntem
Tünay ÖZTÜRK, Hakan UYGUÇGİL

[6666] Kozmik Işınların Radar Verisi Üzerindeki Muhtemel Etkisinin Araştırılması
Hakan KÖKSAL, Ali KILÇIK, Nusret DEMİR

[6668] Sentinel-1 PolSAR ve Sentinel-2 Optik Uydu Görüntülerinin Füzyon İle Sınıflandırılması
Emine AÇIKSARI, Özgün AKÇAY, E. Özgür AVŞAR

[6670] Çok Zamanlı Uydu Verileriyle Arazi Örtüsü Değişimi Analizi: Dikili İlçesi- Çukuralan Altın Madeni
Anali AZABDAFTARI, Filiz SUNAR

[6671] Görüntü Füzyonu ve Sınıflandırma Teknikleri Kullanarak Su Yüzeyindeki Alansal Değişimin Belirlenmesi
Mesut ÇOŞLU, Hasan Raşit TÜRKKAN, Namık Kemal SÖNMEZ

[6672] Uydu Görüntülerinden Zamansal Değişim Analizi İçin Matlab Tabanlı Bir Ara Yüz Tasarımı
Gözde AYDIN, E. Özgür AVŞAR, Özgün AKÇAY

[6677] Meteoroloji Radarı Görüntülerinden Üç-Boyutlu Geriçatım ve Görselleştirme
Mustafa PESEN, Uğur Murat LELOĞLU

[6678] Sentinel-1 Verileri Kullanılarak Sulak Alanların Aylık Periyotlarla Takip Edilmesi
Gordana KAPLAN, Uğur AVDAN

[6685] Landsat-8 Uydu Görüntülerinden Derin Öğrenme Algoritmaları Kullanarak Kıyı Çizgisi Çıkarımı
Fırat ERDEM, Bülent BAYRAM

[6691] Hidro Elektrik Santrallerinin Bazı Ekosistem Servisleri Üzerine Etkilerinin Haritalanması
Onur ŞATIR, Sevim Tuğçe YELER

[6708] Optik Görüntülerden Konum Bilgisi Elde Etmede Kullanılan Algılayıcı Yöneltme Yöntemleri
Hüseyin TOPAN

[6730] Çukurova Tarımsal Ürün Deseninin Geleceğe Yönelik Modellenmesi
Anıl AKIN, Nurdan ERDOĞAN, Süha BERBEROĞLU, Ahmet ÇİLEK, Akif ERDOĞAN, Cenk DÖNMEZ, Onur ŞATIR

[6731] Kadastro 2034 Vizyonu Açısından Türkiye Kadastrosunun Mevcut Durum Analizi
Zeynel Abidin POLAT

[6898] Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Kullanılarak Afet Sonrası Potansiyel Toplanma Alanlarının Yer Seçimi: Denizli Kenti Örneği
Arzu PALAZCA, Nur Sinem PARTİGÖÇ

[6905] Gece ve Gündüz Yer Yüzey Sıcaklığı Görüntüleri İle Yüzey Isı Adası Analizi
Aliihsan ŞEKERTEKİN, Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ, Niyazi ARSLAN

[6962] Türkiye’de Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planının Oluşturulması
Hüseyin BAYRAKTAR, Dursun Yıldırım BAYAR, Hakan GÜVEN, Eda Soylu SENGÖR, Bestami KARA, Harun BADEM

[6983] Farklı İndeksler Kullanılarak Otomatik Kıyı Çizgisi Çıkarımı
Eyüp Kutluhan KULA, Nusret DEMİR

[6986] Kadastroda Üç Boyutlu Gösterim: İmkân ve Kısıtlamalar
Fatih DÖNER, Samet ŞİRİN

[6989] 3B-CBS İçin 3B Kapalı Alan Navigasyonu
Mert BEŞİKTEPE, Emrecan GÜLCEMAL, Muhammed Furkan KAYA, Alper ŞEN

[6990] Yanmış Orman Alanlarının Destek Vektör Makinaları ve Rotasyon Orman İleri Sınıflandırma Yöntemleri Kullanarak Nesne-Tabanlı Tespiti: Worldvıew-2 Uydu Görüntüsü Örneği
Murat KURUCA, Dilek KÜÇÜK MATCI, Uğur AVDAN

[7000] Tarihi Yapıların Belgelenmesinde Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Verilerin Entegrasyonu
Serhan TUNCER, Resul ÇÖMERT, Uğur AVDAN

[7002] Orta Anadolu Koşullarında Yetiştirilen Patates ve Pancar Bitkilerinin Fenolojik Evrelerine Ait Çok Bantlı Spektral İmzalarının Belirlenmesi
Gizem ÇİÇEK, Yusuf KURUCU

[7005] Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapının Toprakların Spektral Yansıma Özelliklerine Etkileri
Özge DEMİRTAŞ, Yusuf KURUCU, M. Tolga ESETLİLİ

[7007] Jeoarkeolojide Yeni Bir Yaklaşım: Dijital Jeoarkeoloji
Levent UNCU, Ebubekir KARAKOCA

[7008] LiDAR Nokta Bulutu Yerel Komşuluk Öznitelik Verileri Kullanılarak Bina Çıkarımı
Merve YILDIZ ERDEMİR, Naci YASTIKLI

[7012] Yer Yüzey Sıcaklığı Anomalisi Üretiminde Yükseklik Etkisinin Azaltılması
Mustafa YALÇIN, Nizar POLAT, Mehmet Ali UĞUR, Mehmet Ali DERELİ, Abdulgafur ÇAPADİŞ

[7013] Havza Ölçeğinde Temsil Edici Alansal Ortalama Buharlaşma-Terleme Miktarının Landsat Görüntülerinden Elde Edilmesi
Denis Denizhan YANMAZ, Zuhal AKYÜREK, İsmail YÜCEL

[7016] 3Detector – LiDAR Nokta Bulutu Verisinden Otomatik Ağaç Konumu Belirleme Sistemi
Büşra ŞAHİN, Cengiz GÜZEL, Sıla BAŞ, Mustafa TÜRKER

[7017] LiDAR Verisinden Bina Çatı Düzlemlerinin Otomatik Çıkarımı ve Modellemesi
Murat GÜLER, Mustafa TÜRKER

[7022] Kentsel ve Kırsal Alanlarda LiDAR Verileri Üzerinde Yer Filtreleme Yöntemlerinin Performans Analizleri
Mustafa VARLI, Mustafa TÜRKER

[7026] Muğla İli Kıyı Sularının Uzaktan Algılama Tekniği İle Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Haritalanması
Oktay TOKSÖZ, Murat UYSAL

[7030] Potansiyel Balıkçılık Alanlarının Uydu Verileriyle Tespiti
Ferhat BÜYÜKDEVECİ, Nazım AKSAKER

[7035] Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Türkiye Genelinde Bulutluluk Analizi
Zühal KURT, Nazım AKSAKER, Ravide Kezban SEYHAN, Mehmet Akif ERDOĞAN, Gülnihal Kurt

[7036] Kızılırmak Nehri’nin Mikro-İklimsel Etkilerinin Belirlenmesi
Çağdaş KUŞÇU ŞİMŞEK, Halime ÖDÜL, Canberk CABBAROĞLU

[7037] Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Türkiye Genelinde Işık Kirliliği Analizi
Ravide Kezban SEYHAN, Nazım AKSAKER, Zühal KURT, Mehmet Akif ERDOĞAN

[7039] Yerel ve Ulusal Ölçekte “Akıllı Kent” Perspektifi
Abdullah ÖZDEMİR, Arzu ÖZDEMİR

[7040] Landsat 8 ve Sentinel-2 Uydu Görüntüleri İle Bölgesel Ortalama Bulutluluk Tespiti
Kaan KALKAN

[7042] SUMO Trafik Simülasyonu Kullanılarak Trafik Düzenlemelerinin Etkilerinin Gözlenmesi
Can BOZ, Fatih GÜLGEN

[7086] Göktürk-2 ve Pleiades 1A Görüntülerinin Kalitesinin İncelenmesi
Ezgi Burçin GAZEL, Semanur SEYFELİ, Sultan KOCAMAN, Armin Gruen, Matthias Troyer

[7087] Uydu Görüntüleri Kullanılarak Su Kütlesi Değişiminin İzlenmesi (Seyfe Gölü Örneği)
Mustafa YAMAN, Zehra YİĞİT AVDAN

[7088] Uydu Görüntüleri Kullanılarak Kuraklığın İzlenmesi (Sultan Sazlığı Milli Parkı Örneği)
Engin KORKMAZ, Zehra YİĞİT AVDAN

[7093] Mısır Bitkisinin Veriminin İzlenmesinde İleri Teknoloji Uygulamaları
Nghi TAN DO, Zehra YİĞİT AVDAN

[7095] Akıllı Şehirlerin Akıllı Atık Yönetimi Çözümleri
Kadriye KIRKOCA, Zehra YİĞİT AVDAN

[7111] İHA Görüntülerinden Otomatik Araç Sayılması
Uğur ACAR, Bülent BAYRAM, Lale ARSLAN

[7286] Sentinel-2A Verisi Kullanarak Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi
Ömer Gökberk NARİN, Ahmet DELEN, Saygın ABDİKAN

[7287] Nesne Tabanlı Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Analizi: İstanbul 3. Havalimanı
Z. Damla UÇA AVCI, Filiz SUNAR

[7482] İnsansız Hava Araçlarının Tarımda Kullanımı
Gökçe İrem ARAÇ

[7617] Ortofoto Veri Temasının INSPIRE Kapsamında İncelenmesi
Buse Ayça ATAÇ, Selahattin ÇAMİÇİ

[7679] Hidrolojik Modellemede CBS ve UA Tekniklerinin Kullanılması
Alper UĞURLUOĞLU, Ali Arda ŞORMAN