Sonuç Raporu

V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (V. UZAL-CBS 2014), ülkemizin farklı üniversitelerinden, kamu ve özel kuruluşlarından 370 kayıtlı katılımcı ile 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

İlki 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ), ikincisi 2008 yılında Erciyes Üniversitesi’nde (EÜ), üçüncüsü 2010 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (GYTÜ), dördüncüsü 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEÜ) düzenlenen Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu’nun beşincisi olan V. UZAL-CBS 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü, İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) ortak girişimi ile Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Davutpaşa Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenmiştir.

Açılış töreninde sırasıyla sempozyum eş-başkanı Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ (YTÜ), Sempozyum eş-başkanı Prof. Dr. Derya MAKTAV (İTÜ), TMMOB HKMO Genel Başkanı Ertuğrul CANDAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAR, YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet DEMİR konuşmuşlardır.

Avrupa Uzaktan Algılama Laboratuvarları Birliği (EARSeL) Başkanı Doç. Dr. Lena HALOUNOVÁ (Çek Teknik Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti), Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Stefan Hinz ve TÜBİTAK ARDEB Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Doç. Dr. Bülent Armağan davetli konuşmacı olarak sunumlar yapmışlardır. Sonrasında başlayan teknik oturumlar, Davutpaşa Kültür ve Kongre Merkezi salonlarında 15 eş-zamanlı toplam 30 oturumda ve bir poster oturumda tamamlanarak 70′i sözlü, 23′ü ise poster olmak üzere toplam 93 bildiri sunulmuştur. Bildiriler, ağırlıklı olarak, uzaktan algılamanın ve CBS’nin, tarıma, ormancılığa, jeolojiye, afetlere, şehir ve bölge planlamaya, meteorolojiye, kıyı izlemeye, koruma alanlarına, 3B modelleme ve görsellemeye, erozyona, arazi örtüsü ve kullanımına ve çeşitli sosyal bilimler alanlarına uygulanmasını içeren konulardan oluşmuştur. 

Sempozyum sırasında Bilim Kurulu üyelerince seçilen ve Üç Boyutlu Modelleme ağırlıklı olan yayınlar “International Journal of 3-D Information Modeling (IJ3DIM)” dergisinde yayınlanmıştır.

Sempozyum kapsamında “Öğrenci Perspektifinden Uzaktan Algılama ve CBS” başlıklı bir panel düzenlenmiş, panel Prof. Dr. Derya MAKTAV (İTÜ) tarafından yönetilmiş ve Ali CAM (BEÜ),Bahar DEMİRKAPI (YTÜ), Fatih Çağatay KAPLAN (Erciyes Üniversitesi), Ferah Pırlanta KÖKSAL (İTÜ), Gözde ŞAHİNKAYA (SÜ), Ramazan MENDEŞ (KTÜ) panelist olarak katılmış; yoğun bir dinleyici katılımı ve soru-yanıt bölümleri ile yararlı bir panel olmuştur.

Kapanış oturumunda, UZAL-CBS 2014′de en iyi sözlü ve poster bildiri ödülleri de verilmiştir. En iyi sözlü bildiri birincisi “Megakent İstanbul’ da Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının Insar Yöntemi İle Analizi” adlı bildirisi ile Saygın Abdikan, Fabiana Calò, Füsun Balık Şanlı, Tolga Görüm olmuş ve Akropol Grup tarafından verilen bir tablet bilgisayarla ödüllendirilmiştir. En iyi poster birincilik ödülü “Uzaktan Algılama Araştırmacılarına Yönelik Python Arayüzü ve ArcGIS Yazılımı Eklentisi” adlı çalışmaları ile Ekrem Saralıoğlu, Deniz Yıldırım, Oğuz Güngör’e verilmiş ve Springer-Verlag yayınevine ait Uzaktan Algılama kitapları ile ödüllendirilmişlerdir. 2016 yılında Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından Adana’da düzenlenecek olan UZAL-CBS 2016 hakkında bir tanıtım sunumu da yapılarak Sempozyumun üç günlük teknik bölümü sonlanmıştır.

Sempozyum, özel sektörün ve kamu kurumlarının değerli temsilcileri tarafından desteklenmiştir. Destek veren özel sektör temsilcileri: Başarsoft, Netcad, Nik Sistem, GNSS Teknik, UVM Systems TR, GEOGIS, BGS Bilgi Sistemleri ve Akropol Grup’tur. Destek veren kamu kurumları ise TURKSAT, ve TÜBİTAK UZAY’dır.

Prof. Dr. Derya MAKTAV & Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ

Sempozyum Eş-başkanları